Til toppen

Lundin er nominert til IOR-prisen for 2020

Lundin Energy Norway er nominert til gjev pris for utstrakt formasjonstesting og datainnsamling fra lete- og produksjonsbrønner. Det er Oljedirektoratet som deler ut IOR-prisen annethvert år.

Lundin Energy Norway er én av tre nominerte til Oljedirektoratets IOR-pris. IOR står for ‘Improved Oil Recovery’, eller økt utvinning på norsk. Ifølge Oljedirektoratet gis prisen til en aktør som fortjener en særlig utmerkelse for kreativitet, standhaftighet og risikovilje når det gjelder å ta i bruk nyskapende metoder og teknologi som kan øke utvinningsgraden av olje og gass i et felt

Begrunnelsen for Lundins nominasjon tilskrives først og fremst bruk av Drill Stem Test (DST), også kalt formasjonstesting. Formasjonstesting gir en god indikasjon på hvordan olje og gass strømmer i reservoar og inn i brønner. Bruk av formasjonstesting på norsk sokkel er lite utbredt, og juryen mener Lundin Energy Norway utmerker seg på dette området for brønner både i Nordsjøen og Barentshavet.

Videre begrunner juryen nominasjonen med den markante forbedringen i utvinningsfaktoren på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. Da vi leverte inn PUD for Edvard Grieg-feltet forventet vi en utvinningsfaktor på 38 prosent. I 2019 var denne faktoren økt til 52 prosent. Det tilsvarer 96 millioner fat oljeekvivalenter ekstra. Dette hadde ikke vært mulig uten omfattende formasjonstesting og systematisk datainnsamling i form av blant annet kjerneprøver og logger. Kunnskap fra formasjonstesting i Nordsjøen og Barentshavet vil gi et bedre grunnlag for å treffe beslutninger om hvor brønner skal plasseres, og kan i beste fall redusere behovet for brønner.

Selskapets vilje til å teste kompliserte reservoarer som er nye på norsk sokkel blir også fremhevet av juryen. Store deler av reservene i Edvard Grieg ligger i reservoartyper som er nye på norsk sokkel; bl.a. oppsprukket grunnfjell. Lundins betydelig datainnsamling og analyser har gitt økt forståelse for geologien og reservoaregenskapene. Dette har igjen resultert i en forbedret dreneringsstrategi.

I år mottok juryen 24 forslag. Tre av disse er nå valgt ut som finalister. IOR-prisen gis til selskaper, utvinningstillatelser, prosjekter eller enkeltpersoner. Kriteriene juryen legger til grunn når de velger vinneren er hvordan de oppfyller følgende kriterier:

  • Implementering av ny teknologi eller etablert teknologi anvendt på ny måte
  • Smartere arbeidsmetoder og prosesser
  • Prosjektets modenhet
  • Risikovilje, djervskap og vågemot
  • Fremragende forskning

De to øvrige finalistene er forsker Geir Evensen og rettighetshaverne på Grane-feltet i Nordsjøen. Vinneren av årets pris blir annonsert tidlig i høst.

Du kan lese mer om IOR-prisen og årets nominasjoner her.

Hvis du er nysgjerrig på hvordan vi jobber med presisjonsboring i Edvard Grieg-feltet kan du se video om det her: