Til toppen

Høy aktivitet og effektivitet i et utfordrende halvår

Takket være hardtarbeidende ansatte og et godt samarbeid med våre leverandører, har Lundin Energy Norway hatt høy prosjektaktivitet og effektiv produksjon gjennom et utfordrende halvår.

Gjennom koronakrisen og oljeprisfallet har hovedfokuset for selskapet vært å håndtere smittesituasjonen og sikre helsen til de ansatte, samtidig som vi ivaretar oljeproduksjonen.

– Vi har lykkes i å håndtere pandemien på en måte som gjør at vi har kunne opprettholde produksjonen og ha god fremdrift i viktige prosjekter. Jeg vil rette en stor takk til alle våre ansatte, og ikke minst våre leverandører for innsatsen som ligger bak, sier administrerende direktør Kristin Færøvik.

På Edvard Grieg-feltet foregår det to utbyggingsprosjekter, Solveig og Rolvsnes, som begge gikk etter planen frem til mars 2020. For å fordele kostnader knyttet til disse to prosjektene over en lengre periode, så har oppstartsdatoen for begge prosjektene blitt skjøvet på. Dette vil imidlertid ikke påvirke selskapets produksjonsnivå i 2021 og 2022, grunnet sterke leveranse fra Edvard Grieg-feltet.

Flere prosjekter i rute

I tillegg til utbygging av Solveig og Rolvsnes, har flere hundre jobbet på Edvard Grieg-feltet med prosjekter som blir viktige på lengre sikt.

I mai fullførte Lundin en omfattende seismikkoperasjon på Edvard Grieg-feltet for å få økt forståelse av reservoarene. Dataene ble prosessert i rekordfart, som vil gi oss  bedre kunnskap om plasseringen av de tre infill brønnene som skal bores ferdig på feltet i løpet av 2021.

I juni 2020 signerte Lundin kontrakt med en norske Parat Halvorsen som skal levere elkjeler som vil dekke varmebehovet på plattformen når feltet blir forsynt med kraft fra land. Dermed er vi i rute med full elektrifisering av Edvard Grieg innen 2022.

– Vi har alltid hatt en sterk kultur for kostnadsdisiplin i selskapet, også i oppturer. Det gir oss muligheten til å tenke langsiktig og holde foten på gasspedalen når oljeprisen faller raskt og uventet, sier Færøvik. Hun legger vekt på at tiltakspakken fra myndighetene har gitt en nødvendig trygghet.

– Måten bransjen har gått sammen om å håndtere krisen har vært imponerende. Tiltakspakken har gitt umiddelbare effekter. For Lundin har skatteendringene gitt sterk motivasjon til å akselerere eller få til ny aktivitet.

Rekordlave produksjonskostnader

Edvard Grieg-plattformen har hatt en produksjonseffektivitet på 99 prosent så langt i år. I tråd med myndighetenes produksjonsrestriksjoner, har Lundin Energy Norway justert ned produksjonsmålet til 157.000 fat oljeekvivalenter per dag i gjennomsnitt for hele 2020.

Kristin Færøvik er administrerende direktør i Lundin Energy Norway

Lundin Energy Norway produserer olje fra feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar

Aasen og felt i Alvheim-området. Så langt i år har det kostet i gjennomsnitt 2, 78 dollar per fat som hentes opp fra disse feltene, viser Lundins tall for andre kvartal. Dette er i tråd med

målsetningen om 2,80 dollar per produserte fat i 2020.

– I tillegg til gode reservoaregenskaper i feltene våre, skal smarte ingeniører og kreative geologer ha mye av æren for at Lundin Energy Norway er blant de mest effektive produsenter av olje og gass til havs, sier Færøvik.