Til toppen

Hybridfartøy vil sikre utslippsreduksjoner

Fartøyet Island Crusader er bygget om til hybriddrift i forbindelse med at hun skal på langtidskontrakt med Lundin Energy Norway. Dette er det første av i alt tre fartøy fra samme rederi som får installert batteripakke før de skal på jobb for Lundin.

Island Crusader har de siste ukene testet det nyinstallerte hybridbatteriet. Fartøyet skal være på kontrakt for Lundin i to år. Kontrakten har bidratt til å sikre finansiering av hybridiseringen. Utslippsreduksjonene som oppnås vil bidra til at Lundin når målsetningen om å bli karbonnøytrale innen 2030.

Island Contender og Island Commander står for tur til å få batteri installert før også disse fartøyene skal på langtidskontrakt for Lundin.

Prosjektleder for hybridiseringen av Island Crusader kan fortelle at hele prosessen med prosjektering, installasjon og integrasjon av hybridbatteriet mot systemer gikk veldig bra. Hybridbatteriet og bruk av LNG som drivstoff sikrer en betydelig utslippsreduksjon og det øker også sikkerheten siden man får en ekstra energikilde som sikrer framdrift.

Batteriet vil fungere som en tilleggs-generator som benyttes til å ta effekttopper, som for eksempel ved pådrag når man skal håndtere bølger. Bruk av hybridbatteriet gjør det unødvendig å starte en ekstra generator.

Island Crusaders første oppdrag er på Brynhild-feltet i Nordsjøen hvor boreriggen Rowan Viking er i gang med permanent plugging av brønner.

Fartøyene utstyres med en batterikontainer som plasseres på mezzanindekk bak styrehuset, slik at dekkskapasiteten ikke blir redusert. I tillegg monteres det landstrømanlegg slik at fartøyene kan ligge til kai uten å måtte bruke motorkraft.

Lundin Energy Norway sin produksjon skal bli karbonnøytral innen 2030. Dette gjør vi bl.a. gjennom fullelektrifisering av Edvard Grieg-plattformen. Og sammen med resten av norsk olje- og gassindustri bidrar vi til å redusere utslipp fra maritim aktivitet.