Til toppen

Aker Solutions skal installere el-kjeler på Edvard Grieg-plattformen

Lundin Energy Norway har tildelt Aker Solutions en kontrakt for å installere elektriske kjeler på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. El-kjeler gjør det mulig å full-elektrifisere Edvard Grieg. Totalt vil dette gi en utslippsreduksjon for CO2 på omkring 200.000 tonn i året.

Aker Solutions skal ha ansvaret for ingeniørarbeid, prefabrikasjon samt forberede alt underlag til installasjonsarbeidet offshore. Aker Solutions skal også ha det totale systemansvaret og sikre sømløs overgang fra bruk av gassturbiner til el-kjeler.

I dag genereres kraftbehovet ved bruk av en gassturbin med varmegjenvinning. Fra 2022 skal Edvard Grieg kobles til områdeløsningen for Utsirahøyden for kraft fra land. Fra dette tidspunktet skal varmebehovet dekkes med el-kjeler.

Bilde: Kontraktsseremoni på videolink av smittevernhensyn.

I forbindelse med fase 2 av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet etableres det en løsning med kraft fra land for installasjonene på den sørlige delen av Utsirahøyden i Nordsjøen. En sjøkabel skal legges fra Johan Sverdrup feltsenter til Edvard Grieg.

-Vi oppnår flere positive effekter ved å få elektrisk strøm fra land, både operativt og i form av klimagevinst, sier direktør for feltutvikling i Lundin Energy Norway, Charlotte Berge.

-Ved å stenge ned gassturbinene reduserer vi utslippene av CO2 fra produksjonen med 200.000 tonn CO2 hver år. I tillegg reduserer vi driftskostnadene siden vi ikke lenger skal drive vårt eget kraftverk på plattformen, sier Berge.

Innovativ løsning
Edvard Grieg-plattformen ble klargjort for å ta imot elektrisk kraft fra land helt fra byggefasen fra 2012. Dette var også et krav fra myndighetene. I 2014 vedtok Stortinget at det skulle utvikles en løsning for kraftforsyning fra land for Johan Sverdrup, og de andre plattformene i området skulle kobles til denne løsningen i forbindelse med fase to av Sverdrup-utbyggingen.

-Å ta imot strøm til en plattform via kabel har vært gjort tidligere. Men å skaffe til veie varmen som behøves i prosessanlegget har krevd tilpassing av kjent utstyr for landindustri, sier Charlotte Berge. – Dette blir innovativ løsning for bruk i ute i et offshoremiljø.

Sikrer arbeidsplasser
Aktivitet på norsk sokkel gir betydelige ringvirkninger i form av arbeidsplasser og sysselsetting både på land og offshore. Denne kontrakten vil trygge arbeid og inntekt for familier både på Østlandet og Vestlandet.
-Prosjektet vil gi arbeid til rundt 40 ansatte på Fornebu og 10 ansatte i Stavanger frem til 2022. I tillegg kommer prefabrikasjonsarbeid i Egersund og arbeid for våre offshoreansatte, sier Linda Litlekalsøy Aase, konserndirektør for Brownfield i Aker Solutions. -Vi gleder oss til å bidra til elektrifiseringen av Edvard Grieg, sier Aase.

Arbeidet starter umiddelbart.