Til toppen

50 millioner fat ekstra på Edvard Grieg

Vi øker reserveanslaget for Edvard Grieg-feltet nok en gang. Denne gangen med 50 millioner fat oljeekvivalenter. Dette øker den totale utvinnbare mengden olje og gass fra feltet til 350 millioner fat. Det gir en økning i reservene på hele 90% siden utbyggingsplanen ble levert til myndighetene i 2012.

Reserveanslaget for Edvard Grieg har økt jevnt og trutt gjennom feltets levetid hittil. Da plan for utbygging og drift ble levert i 2012 var anslaget 183 millioner fat. Også med det volumet regnet man med at feltet ville bli lønnsomt. Med de økte volumene har lønnsomheten for feltet økt betraktelig.

-Den betydelige reserveøkningen skyldes grovt sett to forhold: Et reservoar med bedre egenskaper enn vi regnet med i utgangspunktet, og dyktige folk som helt siden starten kontinuerlig har forbedret forståelsen av reservoaret, forfulgt oppsider og optimalisert planene for å kunne utnytte ressursene i feltet maksimalt, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og reservoarutvikling i Lundin Energy Norway.

Det er Lundins strategi å samle inn omfattende mengder dynamiske data gjennom pilot- og avgrensningsbrønner. Siden plan for utbygging og drift (PUD) ble levert er det boret 2 pilotbrønner og 3 avgrensningsbrønner.

-Når vi i dag ser hva vi får igjen for investering i datainnsamling kan vi slå fast at de ekstra fatene vi kan produsere er ekstremt lønnsomme, sier Seljebotn.

Forlenger platåproduksjonen
Oljefelt produserer mest de første årene av levetiden. Dette er en naturlig konsekvens av at andelen vann i brønnstrømmen øker. Da produksjonen fra Edvard Grieg startet regnet man med at oljeproduksjonen ville begynne å avta tre år senere – mot slutten av 2018.

Men fortsatt går produksjonen på innretningen for fullt. Og med produksjonen fra Solveig fase 1 og prøveutvinningen fra Rolvsnes som begge skal knyttes inn til Edvard Grieg, regner man med å kunne utnytte den tilgjengelige kapasiteten på plattformen (den såkalte platå-produksjonen) helt fram til slutten av 2023.