Til toppen

Nyutviklet drivstoffløsning skal gi store utslippskutt

Ny løsning for bruk av drivstoff, kan redusere utslipp fra skipsfart med 40 til 100 prosent sammenlignet med dagens løsninger. Lundin Energy Norway har vært med i utviklingen av teknologien.

Brenselcelleteknologien gjør det mulig å bruke mange typer drivstoff på skipene. Med denne fleksibiliteten kan fartøyene velge drivstoff etter hva som er tilgjengelig. Ved bruk av LNG viser testene en reduksjon av CO2-utslipp på hele 40-45 prosent sammenlignet med dagens løsninger. Systemet vil på sikt også kunne operere 100 prosent utslippsfritt hvor det er mulig å tanke med for eksempel hydrogen og ammoniakk.

Brenselceller brukes i dag blant annet i hydrogendrevne biler hvor hydrogen benyttes til å lage strøm som så driver bilens elektriske motor. Det finnes nå andre typer brenselsceller som kan benytte andre typer gass, for eksempel LNG.

Hovedbidragsyterne i prosjektet er i tillegg til Lundin Energy Norway shippingselskapet Odfjell, Prototech som utvikler utvikler brenselcelleteknologi og Wärtsilä som utvikler og leverer marine kraftforsyningssystemer. Prosjektet mottar også offentlig støtte fra Gassnova.

Stort potensiale for utslippskutt

Rundt 90 prosent av verdenshandelen fraktes med skip. Skipstransport er fremdeles den mest miljøeffektive måten å frakte varer, men for å nå målet norsk skipsfart har satt om å bli klimanøytral innen 2050 må det introduseres nye, energieffektive løsninger.

Prosjektet har som mål å utvikle en teknologi som kan gi utslippsfri drift over lange avstander. Dette gjelder over 50.000 skip i dag. Hydrogen- og batteri-løsninger er per i dag ikke egnet til å drifte disse skipene over lange avstander.

– Vi er avhengig av mange fartøy i arbeidet vi gjør offshore. Vi ønsker å derfor å bidra til utslippsreduksjoner for marine sektoren og vi ser at brenselcelle-teknologi kan bidra positivt for alle typer offshore-aktivitet, sier Arnljot Skogvang, som har bidratt i prosjektet fra Lundin Energy Norway.

Fleksibel løsning

Det unike med teknologien som nå skal testes er at den er svært energieffektiv og har en fleksibilitet som muliggjør betydelig utslippsreduksjon allerede fra dag én med bruk av dagens tilgjengelige infrastruktur for LNG, samtidig som den kan ta i bruk nye typer drivstoff etter hvert som dette utvikles.

Nå bygger prosjektet en prototype som først skal testes på Sustainable Energy katapultsenter på Stord. Deretter skal den monteres og testes på et av Odfjell sine nyeste kjemikalietankskip.
Statsminister Erna Solberg åpnet på fredag verdens første testsenter for grønne energibærere katapultsenteret, hvor denne løsningen var en av de som ble presentert.