Til toppen

Gratulerer med 5-årsdagen, Edvard Grieg!

Den 28. november 2015 startet vi produksjonen fra Edvard Grieg-feltet. I løpet av de fem årene som har gått har feltet sikret sysselsetting på mer enn 4000 årsverk med en ringvirkningseffekt i samfunnet på om lag 5 milliarder kroner. Og ikke minst har feltet bidratt med mer enn 25 milliarder til Staten. Og mer skal det bli.

Helt siden oppstart har Edvard Grieg-feltet slått alle forventninger. Det gjelder både for reservoaret under bakken, og for produksjonsplattformen på feltet.

-Når man bygger ny plattform og åpner et nytt oljefelt vil det alltid skje endringer og avvik i forhold til hva man forventet på forhånd. Det spesielle med Edvard Grieg er at alle de vesentlige endringene er svært positive. Det sier driftsdirektør i Lundin Energy Norway, Kari Nielsen.

-Plattformen har knapt nok vært ute av drift bortsett fra for planlagt vedlikehold, vi har greid å øke kapasiteten i prosessanlegget, og ikke minst ser vi fantastiske egenskaper i reservoaret. Alle disse faktorene øker lønnsomheten, sier Kari Nielsen.

Nær dobling
Da utbyggingsplanene for Edvard Grieg ble levert til myndighetene antok man at man kunne produsere 186 millioner fat oljeekvivalenter på Edvard Grieg. Etter at man fikk reell produksjonserfaring fra reservoaret har dette tallet blitt justert opp i flere omganger. De siste beregningene viser nå at feltet vil produsere 350 millioner fat oljeekvivalenter. Og det er ytterligere oppsidepotensiale.

Enkelt forklart er det tre årsaker til denne formidable økningen. For det første er reservoaret større og inneholder mer olje og gass enn man først regnet med. For det andre er egenskapene til reservoaret veldig gode slik at utvinningsgraden har økt.

-Den tredje faktoren er jobben folkene våre gjør, sier Kari Nielsen.

-Vi har fra dag én jobbet for å optimalisere produksjonen basert på data vi får fra brønnen og fra ny seismisk data. Resultatene vi har oppnådd er et resultat av et fantastisk lagarbeid i hele organisasjonen, sier Kari Nielsen.

Lundin har hele tiden gjort justeringer i dreneringsstrategien for feltet, basert på ny data. Det er boret 2 pilotbrønner og 3 avgrensningsbrønner etter at utbyggingsplanen ble levert til myndighetene. Den formidable økningen i reservene på Edvard Grieg har nesten ikke krevd ekstra investeringer. Dermed blir dette svært lønnsomme fat.

Edvard Grieg er også verdens første oljefelt med en uavhengig sertifisering av karbonintensiteten fra produksjonen. Gjennomsnittlige utslipp på verdensbasis er 18 kg Co2 per produserte fat. For Edvard Grieg er tallet 3,8 kg. Dette vil reduseres til under ett kilo når plattformen koples til kraft fra land.

Overskudd til felleskapet
Allerede da man tok beslutningen om å bygge ut feltet i 2012 hadde prosjektet et godt økonomisk fundament. Men med de oppdaterte reserveestimatene øker også overskudd for lisenseierne, og ikke minst bidraget til Staten og oljefondet. Oljeselskapene betaler en skatt på 78% av overskuddene sine. Edvard Grieg-feltet sitt bidrag i form av skatt til Staten har på bare fem år passert 25 milliarder kroner. Over hele feltets levetid viser beregninger at vi kan komme til å passere 60 milliarder til felleskapet.

Lundin Energy Norway er operatør for Edvard Grieg med en eierandel på 65%. Øvrige lisenspartnere er Wintershall Dea Norge og OMV Norge.