Til toppen

Sørger for ny vind- og vannkraft

Når vi kobler Edvard Grieg-feltet til strøm fra land i 2022, kommer vi til å produsere olje med ett av verdens laveste karbonutslipp per produserte fat. Strømmen vi skal bruke vil vi også erstatte med å investere i ny fornybar energi.

I Leikanger er energiselskapet Sognekraft i ferd med å ferdigstille et av de største nye vannkraftverkene i Norge, som skal gi fornybar elektrisitet (netto) tilsvarende årsforbruket til 50.000 europeiske husstanderI fjor gikk Lundin inn på eiersiden i kraftverket for å bidra til å realisere  ny fornybar kraft. Dette er et viktig skritt Lundin tar for å innfri målet om å bli karbonnøytrale 

– Frigjøring av kapital gjør det mulig for oss å realisere nye kraftprosjekter. Det er derfor veldig gledelig å få med oss Lundin som medeier i Leikanger kraftverk, sier Terje Bakke Nævdal, administrerende direktør i Sognekraft. 

Karbonnøytrale i 2030

Lundin Energy Norway har som mål å bli karbonnøytrale innen 2030. I tillegg til enda mer effektiv produksjon, innebærer dette også å kutte utslipp i leverandørkjeden, men også sørge for å kompensere vårt elektrisitetsforbruk gjennom investeringer som muliggjør netto ny fornybar kapasitet i det nordiske elektrisitetsnettet  

– Elektrifisering av Edvard Grieg og Johan Sverdrup gjør oss som selskap og norsk sokkel svært konkurransedyktige i fremtidens markeder, men det gjør oss også til store forbrukere av strøm, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway.  

Derfor har Lundin Energy Norway som mål å erstatte hele sitt netto kraftforbruk fra land med investeringer i fornybare kraftprosjekter innen 2023. I tillegg til vannkraftverket i Leikanger, har Lundin sikret seg 50 prosent eierandel i vindkraftparken Metsalamminkangas (MLK) i Finland, som vil tilføre det nordiske kraftsystemet rundt 400 GWh (netto) årlig til det nordiske nettet. Dette tilsvarer et årlig elektrisitetsforbruk til omkring 100,000 europeiske husstander.