Til toppen

Rowan Viking tilbake på Edvard Grieg

En gammel kjenning er tilbake på Edvard Grieg-feltet. Etter en kompleks men vellykket marin operasjon er nå boreriggen Rowan Viking koplet opp til produksjonsplattformen for å bore flere produksjons- og injeksjonsbrønner.

Dette er den samme riggen som har boret alle produksjons- og injeksjonsbrønner på Edvard Grieg-feltet, både under utbyggingsfasen og i produksjonsfasen. Den siste tiden har Rowan Viking ligge i Åmøyfjorden for klargjøring til oppdraget. Forrige helg trakk den benene opp og startet slep ut til feltet. Dette er en kompleks operasjon som krever god planlegging og høy presisjon.

Flere fartøy er involvert, både for å håndtere ankere og for å slepe og buksere riggen på plass helt inntil Edvard Grieg-plattformen. Nå står den støtt på havbunnen og er koblet opp med gangbru til Edvard Grieg.

Plattformen på Edvard Grieg har ikke eget boreutstyr om bord. Man benytter i stedet en borerigg som har mulighet til å skyve selve boretårnet ut slik at man kan bore rett ned gjennom plattformdekket på Edvard Grieg.

Den siste uka har vi hatt været på vår side, og den svært komplekse operasjonen har gått helt etter planen. For besetningen på Edvard Grieg er det hyggelig å igjen ha nære og gode naboer.

Rowan Viking vil i denne omgang bli liggende på Edvard Grieg-feltet til slutten av oktober.

(Små marginer. Rowan Viking ligger tett inntil Edvard Grieg.)