Til toppen

19 nye lisenser på norsk sokkel

Lundin Energy Norway tildeles andeler i til sammen 19 nye lisenser på norsk sokkel. For 7 av disse tildeles vi operatørskap. Dette er det største antallet lisenser vi er tildelt i en tildelingsrunde noen gang.

Tildelingene i TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2020 ble offentliggjort av Olje- og energiminister Tina Bru i dag. Lundin Energy Norway tildeles lisenser i alle områder av sokkelen. I Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.

-Lisensene vi har fått tildelt i dag blir en viktig del av fundamentet for utviklingen av selskapet i årene fremover. I tillegg er dette det største antallet lisenser vi er tildelt i en enkelt lisensrunde noensinne, og samsvarer også godt med det vi søkte om, sier administrerende direktør i Lundin Energy Norway, Kristin Færøvik.

-Først og fremst er vi både stolt og glad over at myndighetene viser oss den tilliten det er å bli tildelt andeler i lisenser på norsk sokkel. Men vi mener det også sier en del om Lundin som selskap. Vi har kompetanse, kapasitet og ikke minst vilje til å utforske i det arealet vi nå får tilgang til, sier Færøvik.

-Leteareal er grunnlaget for all aktivitet på norsk sokkel, men det tar lang tid fra areal tildeles til man kan se nye felt settes i produksjon i dette arealet. Skal vi klare å opprettholde en sterk leverandørindustri i Norge må vi gjøre nye funn som kan bygges ut, sier Kristin Færøvik.

-Dagens lisenstildeling er et viktig bidrag. Så er det opp til oss i oljeselskapene å bidra med høy leteaktivitet, sier hun.

Vil vokse på funn
Lisensene vi er tildelt understøtter Lundin Energy Norway sin strategi om organisk vekst basert på egne funn, og en leteaktivitet knyttet til totalt sju kjerneområder på sokkelen.

-For leteaktiviteten vår har strategien hele tiden vært å bygge en solid lisensportefølje i områder vi har tro på, sier letedirektør Per Øyvind Seljebotn.

Med dagens tildeling består Lundin Energy Norway sin lisensportefølje av totalt 101 lisenser.

-Vårt mål er å ha en leteportefølje med god balanse mellom leteprospekter nært eksisterende funn og infrastruktur, og prospekter i mindre utforskete områder, sier Per Øyvind Seljebotn. -Det er større sannsynlighet for å gjøre funn i de kjente områdene, men for å gjøre store funn må man tørre å satse i mindre kjent terreng. Dagens tildeling gir oss rom for å gjøre begge deler, sier letedirektør Seljebotn.

 

Lundin Energy Norway tildeles disse lisensene (eierandel i %)

Nordsjøen

PL1089* (Blokkene 1/5,6) – 50%

PL1087  (Blokkene 2/2, 5) – 50%

PL1084* (Blokk 3/7) – 60%

PL1090  (Blokk 7/1) – 30%

PL1091* (Blokkene 15/5,6,8) – 40%

PL1092* (Blokkene 15/6,9) – 50%

PL1097  (Blokkene 15/3, 24/11, 12) – 30%

PL1095* (Blokkene 16/2, 25/11) – 50%

PL1094* (Blokkene 17/2,3,5,6,8, 18/7) – 60%

PL1045B1 (Blokk 25/4) – 15%

PL820SB1 (Blokk 25/8) – 40%

PL1099  (Blokkene 25/3, 26/1, 30/12, 31/10) – 30%

PL1104  (Blokk 30/3) – 40%

PL1102* (Blokkene 30/3, 31/1,4,5) – 60%

PL1106  (Blokkene 34/2,3,5,6) – 20%

 

Norskehavet

PL1126  (Blokkene 6609/5,6,7,8,9,10,11,12, 6610/2,4,5,6, 6611/4,5) – 30%

PL1129  (Blokkene 6703/7,8,9,10,11,12, 6704/7,8,10,11) – 30%

 

Barentshavet

PL229G(Blokkene 7122/8,9) – 50%

PL1131  (Blokkene 7122/8,9,10,11,12, 7123/7,8,9) – 20%

 

* = Lundin Energy Norway er operatør

= utvidelse av geografisk område

Kart over lisenser tildelt Lundin Energy Norway i lisensrunden TFO 2020.