Til toppen

Nå har vi norsk sokkels reneste fartøyflåte

Lundin Energy Norway tok nylig inn to nye forsyningsfartøy i flåten som støtter offshoreaktivitetene våre. Alle fem båter vi har på kontrakt er hybridisert med batteri og kan kobles til landstrøm. Dermed reduserer vi CO2 utslippene fra fartøyene med inntil 20%.

Borerigger og oljeplattformer trenger støttefartøy for å frakte utstyr og forsyninger til innretningene. De benyttes også til ankerhåndtering og som bistand i offshoreberedskapen.

I tillegg til produksjonsplattformen Edvard Grieg har vi nå boreriggene West Bollsta og Rowan Viking på oppdrag for oss på norsk sokkel. Disse aktivitetene støttes med 5 fartøy der alle nå har installert en batteripakke som gir elektrisk kraft og derved reduserte CO2 utslipp. Samtlige er også klargjort for å koble seg til landstrøm der dette er tilgjengelig. Tiltaket gir en reduksjon i klimagassutslipp på opp mot 20% i forhold til utslipp med konvensjonelle dieseldrevne fartøy.

-Vi kjenner ikke til noen andre operatører som har en flåte som er 100% hybridisert og forberedt for landstrøm, sier Jan Vidar Markmanrud, HMSK-direktør i Lundin Energy Norway. Derfor mener vi at vår flåte er den reneste på norsk sokkel akkurat nå. Men her håper vi selvsagt på tøff konkurranse fra andre operatører, sier Markmanrud.

I tillegg til at alle de fem fartøyene er hybridisert, går fire av de på LNG. Dette tiltaket bidrar også til reduksjon av CO2 på 10% eller mer, men det viktigste bidraget er en reduksjon av NOx på om lag 80%, en komponent som bidrar til lokal forurensning og redusert luftkvalitet.

De to siste fartøyene i flåten kom inn på kontrakt denne uken. Island Contender og Olympic Energy går inn som faste båter for boreriggen Rowan Viking i Nordsjøen.

Fra før har vi kontrahert Siem Symphony og Island Crusader som støttefartøy for boreriggen West Bollsta som for øyeblikket opererer for oss i Barentshavet. Island Commander er engasjert for bruk opp mot produksjonen på Edvard Grieg-plattformen.

Lundin Energy Norway sin målsetting er å bidra til å modernisere flåten av offshorefartøy og er et viktig og nødvendig ledd i vårt overordnede mål om å bli karbonnøytrale innen 2030. Dette gjør vi ved å aktivt velge båter med ny teknologi og lave utslipp. I flere tilfeller har vi også bidratt til å legge til rette for å installere ny teknologi som for eksempel batteripakke på fartøy som skal inn på kontrakt for oss.

-Vi har vi satt oss ambisiøse mål om å kutte utslipp fra aktivitetene våre, så det er et viktig element i vårt bidrag til å gjøre flåten av offshorefartøy mer miljøvennlig, sier Jan Vidar Markmanrud.