Til toppen

Vi søker erfarne medarbeidere innen drift og feltutvikling

Lundin Energy Norway er under stadig utvikling. Nå trenger vi forsterkninger i driftsavdelingen og avdeling for feltutvikling.

Vi behøver flere flinke folk til driftsavdelingen. Nå har vi ledig stilling som vedlikeholdsingeniør/planlegger i operasjonsgruppen for Edvard Grieg-feltet.

  • Les mer om stillingen her.

Driftsavdelingen søker også en erfaren driftsingeniør for å bidra til arbeid med tidligfase og driftsforberedelser for nye felt.

  • Les mer om stillingen her.

I avdeling for feltutvikling har vi en ledig stilling som senior undervanns ingeniør, med spesiell vekt på rørledninger og marine operasjoner, under betegnelsen SURF (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines).

  • Les mer om stillingen her.