Til toppen

2021 blir et aktivt leteår

7 brønner gjenstår på Lundin Energy Norway sitt leteprogram for i år, og vi skal lete både i Nordsjøen og i Barentshavet. Det omfattende programmeter et bevis på at vi fortsatt har stor tro på potensialet på norsk sokkel.

Leteprogram og budsjett ble presentert på Lundins kapitalmarkedsdag torsdag 28. januar. Det er budsjettert med totalt 260 millioner USD (tilsvarende ca. 2,2 milliarder NOK) til lete- og avgrensningsbrønner. Nivået er om lag det samme vi har ligget på gjennom flere år, og gjør Lundin til et av de mest aktive leteselskapene i Norge. Totalt består programmet av 8 brønner, hvorav en (Bask) er ferdig boret. Bask-brønnen avdekket spor av hydrokarboner, men dessverre ikke reservoarkvalitet.

For fire av de sju gjenstående brønnene har Lundin operatøransvaret. Vi har allerede boreriggen West Bollsta på kontrakt for å bore noen av disse. Denne riggen skal også bore produksjonsbrønner på Solveigfeltet som er under utbygging, og gjøre brønnkomplettering på Rolvsnes. I tillegg har vi nettopp inngått intensjonsavtale for bruk av riggen Deepsea Stavanger. Denne riggen skal etter planen bore en letebrønn til høsten, men med opsjon på ytterligere brønner om det blir aktuelt.

I tillegg til disse to riggene skal også Rowan Viking bore for oss det meste av året. Nå ligger riggen inntil Edvard Grieg-plattformen for å bore flere produksjons- og injeksjonsbrønner på feltet.

Dette er gjenstående brønner som skal bores i 2021:

Lisens Operatør Område Eierandel Brønn
PL981 Lundin Energy Norway Utsirahøyden 60% Merckx
PL359 Lundin Energy Norway Utsirahøyden 65% Solveig Segment D
PL167 Lundin Energy Norway Utsirahøyden 40%(1) Lille Prinsen avgrensning
PL976 Lundin Energy Norway Selehøyden 50% Dovregubben
PL820S MOL Øst av Alvheim 41%(1) Iving avgrensning
PL1041 AkerBP Alvheim Area 30% Lyderhorn
PL722 Equinor Barentshavet 20% Shenzhou

1 avhengig av godkjenning av transaksjoner