Til toppen

Hans Christen Rønnevik til minne

Tidligere letesjef i Lundin Energy Norway Hans Christen Rønnevik sovnet inn onsdag kveld, 75 år gammel. Få personer har betydd mer for norsk olje- og gassindustri. Hans Christen bidro til mange store funn på norsk sokkel, blant annet Edvard Grieg og Johan Sverdrup. Han ble utnevnt av Kongen til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats.

Hans Christen Rønnevik var en av de siste virkelige pionerer i norsk olje- og gassindustri. Med hans bortgang har industrien mistet en av sine mest betydningsfulle skikkelser. I nær 50 år har han bidratt til hvordan nasjonen har forvaltet ressursene og verdiene som ligger i norsk sokkel, og hans enorme kapasitet i geofaget har vært avgjørende for mange store funn og felt. Men han jobbet aldri i egen vinnings hensikt. I alt han gjorde, var det felleskapet som sto sentralt. Han var opptatt av at verdiene fra olje og gass skulle bidra til samfunns- og industribygging. Og letegeologi anså han som lagspill.

I 1972 ble 27 år gamle Hans Christen Rønnevik ansatt ved Oljekontoret i Industridepartementet. Forvaltningen av norsk sokkel hadde ennå ikke fått sitt eget departement. Her bidro han til å utforme forvaltningsprinsippene som vi kjenner i dag, der størstedelen av overskuddet fra oljeproduksjon går til staten og felleskapet. Og han var trolig den som best forsto hvor store verdier det var snakk om. Det var nemlig Hans Christen som lagde det første totalestimatet for ressursene på sokkelen.

Fra 1973 er Hans Christen petroleumsgeolog ved landets ferske oljedirektorat. Her er han blant annet med på det han selv har beskrevet som kanskje det viktigste som har skjedd på norsk sokkel og det viktigste han var med på som geolog – utlysning av den 4. konsesjonsrunden der de hadde kartlagt prospektene som ble til Troll, Gullfaks, Oseberg og Snorre.

Fra 1983 og resten av yrkeskarrieren viet Rønnevik tiden sin tid til å lete etter olje og gass. Først som letegeolog i Norske Shell, og siden som letesjef i henholdsvis Saga Petroleum, DNO og til slutt Lundin Energy Norway. Best husket er han nok for resultatene som han og hans leteteam i Lundin oppnådde. Hele etableringen av selskapet i 2004 var tuftet på Hans Christens letemodell for Utsirahøyden. Dette er det mest modne området på norsk sokkel, og et område de aller fleste mente var ferdig utforsket. Rønnevik og noen ytterst få andre mente det fortsatt var store muligheter her. Historien viste at de hadde rett. Første letebrønn traff det som skulle bli Edvard Grieg-feltet. Denne brønnen ga også avgjørende informasjon som førte til at Rønnevik og hans lag fant Johan Sverdrup i 2010.

Hans Christen Rønnevik var fremfor alt en fagmann. Og hans enorme faglige tyngde og innsikt ble lagt merke til og verdsatt både i det geofaglige miljøet og i en større akademisk krets, i både inn- og utland. Listen over priser og utmerkelser han har mottatt er lang. Han har mottatt Norsk Petroleumsforenings ærespris, og Norsk Teknisk Vitenskapsakademis ærespris. Men høyest blant de faglige utmerkelsene han fikk er nok the AAPG Norman Foster Award. Prisen deles ut av the American Association of Petroleum Geologists, og er det nærmeste man kan komme en ‘Oscar’ innen petroleumsgeologi. Hans Christen er den eneste europeer som har mottatt prisen.

I 2019 kom dekorasjonen som slår alle tidligere priser og utnevnelser. Da utnevner H.M. Kongen Hans Christen Rønnevik til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden. Utnevnelsen fikk han for sin innsats innen petroleumsgeologi, og den betydningen hans arbeid har hatt for verdiskaping og sysselsetting.

Lederrollen brukte Hans Christen til å skape et miljø som la til rette for den kreativiteten han mente var nødvendig for å finne olje og gass. Han mente de beste løsningene oppstod gjennom dialog, diskusjon, og deling av data og kunnskap. Derfor praktiserte han åpent kontorlandskap med ‘snakkeplikt’. Ikke engang han selv hadde eget kontor, men han satt sammen med geologer, geofysikere og andre spisskompetente folk og jobbet kontinuerlig med nye konsepter og nye muligheter. Et av hans mantra var ‘at alle ser en del av virkeligheten, men ingen ser den hele’. Derfor var det viktig å alltid være åpen for ny læring og ny forståelse. Ulikt de fleste andre, jaktet Hans Christen på datapunkter som ikke stemte med letemodellen. Ikke for å fjerne de, men for å bruke de som innfallsport til ny kunnskap og nye letemodeller.

Helt til siste arbeidsdag før jul 2020 var Hans Christen på sitt vante vis fordypet i geofag. Og som alltid med langt perspektiv. Nå var det 25. lisensrunde han jobbet med, og potensielle prospekter som kan være interessante for Lundin å søke på til våren. Få, om noen, har lagt et større grunnlag for verdiskaping fra norsk sokkel enn Hans Christen Rønnevik. Så selv om mannen er borte, vil vi høste av hans arbeid i mange tiår fremover.

Det er opprettet et minnenettsted for Hans Christein Rønnevik.

Bilde: Hans Christen Rønnevik på kjente trakter, skuende ut over Haugesund og Nordsjøen.