Til toppen

Nok et steg nærmere karbonnøytralitet i 2025

Olje- og energidepartementet har godkjent planene for å koble Edvard Grieg-plattformen til kraft fra land. Med det er vi et skritt nærmere målet om å bli karbonnøytral i 2025.

Ved å koble plattformen til strømkabel fra land vil man kunne stenge ned gassturbinene som i dag brukes til å produsere elektrisk kraft som benyttes i olje- og gassproduksjonen. Våre beregninger viser at vi med det vil spare utslipp av om lag 3,6 millioner tonn CO2 over feltets levetid.

Kabelen som skal gå mellom Johan Sverdrup og Edvard Grieg er produsert. 22 kilometer lang, 17 cm i diameter.

Kabelen som skal gå mellom Johan Sverdrup og Edvard Grieg er produsert. 22 kilometer lang, 17 cm i diameter.

Tilkoplingen vil skje når områdeløsningen for kraft fra land for felt på Utsirahøyden er klar. Dette skal skje i forbindelse med fase 2 av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. I tillegg til Edvard Grieg skal denne løsningen også forsyne Gina Krog, Ivar Aasen og Sleipner med elektrisk kraft.

Under bygging av Edvard Grieg ble innretningen forberedt for å kunne ta imot kraft fra land. I tillegg skal det installeres en elektrisk kjel som skal sikre varmebehovet i prosessanlegget på plattformen. Dette arbeidet er godt i gang.

Vårt mål som selskap er å bli karbonnøytrale i 2025. Elektrifiseringen av Edvard Grieg er et viktig ledd i dette arbeidet.

–Elektrifisering av Edvard Grieg og Johan Sverdrup gjør oss som selskap og norsk sokkel svært konkurransedyktige i fremtidens markeder, men det gjør oss også til store forbrukere av strøm, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway.

Derfor har Lundin som mål å erstatte hele sitt netto kraftforbruk fra land med investeringer i fornybare kraftprosjekter innen 2023. I tillegg til vannkraftverket i Leikanger, har Lundin sikret seg 50 prosent eierandel i vindkraftparken Metsalamminkangas (MLK) i Finland, som vil tilføre det nordiske kraftsystemet rundt 400 GWh (netto) årlig til det nordiske nettet. Dette tilsvarer et årlig elektrisitetsforbruk til omkring 100,000 europeiske husstander.

Edvard Grieg-feltet ligger i utvinningstillatelse 338, på Utsirahøyden i den midtre delen av Nordsjøen. Rettighetshavergruppen består av Lundin Energy Norway (operatør) med 65 pst. eierandel, OMV Norge AS med 20 pst. andel og Wintershall DEA med 15. pst. eierandel.