Til toppen

Verdensrekord i ankertrekk

Ankerhåndteringsfartøyet Island Victory har satt verdensrekord på Solveig-feltet i Nordsjøen. Ved legging av anker greide fartøyet å trekke ankerlinen med en kontinuerlig kraft på hele 440 tonn. Aldri før har ett fartøy alene greid tilsvarende.

Fartøyet har brukt de siste dagene på å legge anker før boreriggen West Bollsta skal bore produksjonsbrønner på Solveig-feltet. Ankrene festets ved å trekke de med stor kraft slik at de graver seg ned i sjøbunnen. Island Victory er verdens sterkeste ankerhåndteringsfartøy. Og aldri før har man kommet opp i en slik last ved hjelp av bare ett fartøy. Dermed kan dette kalles en verdensrekord.

Effektivt med én stor båt
I de tilfeller det kreves stor kraft for å feste anker på sjøbunnen bruker man som regel to båter som trekker samtidig. Med motorkraften til Island Victory kan man ‘spare’ ett av fartøyene. Dermed er dette den mest effektive båten vi kan bruke til en jobb av denne typen.

Solveig-feltet ligger i den sentrale delen av Nordsjøen. Det bygges ut som med havbunnsinstallasjoner som skal koples inn til Edvard Grieg-plattformen. Havdypet i området er om lag 100 meter. I denne sammenhengen er det grunt. I tillegg er det mye infrastruktur i form av rørledninger og kabler på havbunnen. Dermed stilles det store krav til presisjon når ankrene skal legges. Slingringsmonn er bare noen får meter.

Nå ligger alle 8 ankre og ankerliner klare for West Bollsta til å kople seg til.

Island Victory laster anker.