Til toppen

Strømkabelen til Edvard Grieg er installert

Kabelen som skal forsyne Edvard Grieg-plattformen med strøm fra land er nå ferdig installert. Dermed er vi enda ett steg nærmere å bli karbonnøytrale fra 2025.

Ved å koble plattformen til strømkabel fra land vil man kunne stenge ned gassturbinene som i dag brukes til å produsere elektrisk kraft som benyttes i olje- og gassproduksjonen. Våre beregninger viser at vi med det vil spare utslipp av om lag 3,6 millioner tonn CO2 over feltets levetid.

Photo: NKT

Installeringsarbeideidet ble gjort av fartøyet NKT Victoria. Kabelen er nå trukket inn til Edvard Grieg-plattformen, og lagt på havbunnen i nærheten av Johan Sverdrup feltet. Her skal kabelen ligge til plattformen til Johan Sverdrup fase to er på plass. Etter planen skal kabelen installeres ferdig Q2 2022.

–Elektrifisering av Edvard Grieg og Johan Sverdrup gjør oss som selskap og norsk sokkel svært konkurransedyktige i fremtidens markeder, men det gjør oss også til store forbrukere av strøm. Derfor har vi som mål å erstatte hele vårt netto kraftforbruk fra land med investeringer i fornybare kraftprosjekter innen 2023, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway.

I tillegg til vannkraftverket i Leikanger, har selskapet sikret seg 50 prosent eierandel i vindkraftparken Metsalamminkangas (MLK) i Finland. Til sammen vil dette tilføre det nordiske kraftsystemet rundt 300 GWh (netto) årlig til det nordiske nettet. Dette tilsvarer et årlig elektrisitetsforbruk til omkring 75,000 europeiske husstander.

Johan Sverdrup i bakgrunnen. Photo: NKT