Til toppen

Edvard Griegs opprinnelige reserveanslag er produsert, men det er mye igjen

Nå har Edvard Grieg feltet produsert hele mengden olje og gass som ble lagt til grunn for utbyggingsbeslutningen. Og fortsatt er det mye mer igjen å produsere.

Reserveanslaget som lå til grunn da Stortinget behandlet plan for utbygging og drift (PUD) var 186 millioner fat oljeekvivalenter i 2012. Nå i starten av april 2021 passerte vi denne mengden. Og likevel viser dagens reserveanslag for Edvard Grieg-området at det fortsatt er 224 millioner fat igjen å produsere fra reservoaret. 164 millioner av dette vil komme fra Edvard Grieg. Men historien stopper ikke der; vi tror området kan inneholde opp til 800 millioner fat oljeekvivalenter. Vi skal fortsette innsatsen for å realisere dette.

-Beregningene vi gjorde i 2012 viste at Edvard Grieg ville bli en lønnsom utbygging med 186 millioner fat. Nå er det totale, oppjusterte, anslaget på hele 350 millioner fat for Edvard Grieg isolert, og 410 millioner fat for hele området. Og siden plattformen allerede er nedbetalt, blir de ekstra fatene svært lønnsomme – spesielt for staten og felleskapet, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway.

Siden feltet ble satt i produksjon i 2015 har vi økt reserveanslagene i flere omganger. Sist i fjor høst da vi kunne plusse på nye 50 millioner fat oljeekvivalenter. Enkelt forklart skyldes økningene to forhold. Reservoaret på Edvard Grieg har vist seg å inneholde mer olje enn det man regnet med i utgangspunktet, og en stadig bedre forståelse av reservoaret. Kombinert med teknologi som 4D-seismikk har Edvard Grieg-teamet kontinuerlig kunnet oppdatere reservoarmodellen og dreneringsstrategien.

Lundin Energy Norway en strategi om å samle inn omfattende mengder dynamiske data gjennom pilot- og avgrensningsbrønner. Siden utbyggingsplanen ble levert er det blant annet boret 2 pilotbrønner og 3 avgrensningsbrønner.

-Det er betydelig mer datainnsamling enn det de fleste gjør, men vi ser nå at det har vært en lønnsom strategi, sier Kristin Færøvik.

Mest til felleskapet
Den eventyrlige lønnsomheten som Edvard Grieg-feltet representerer kommer naturligvis operatørselskapet og lisenspartnerne til gode. Men det er likevel staten og felleskapet som er den største vinneren gjennom petroleumsskattesystemet.

-Det er faktisk et element som gjør jobben vi gjør enda mer meningsfull, sier Kristin Færøvik. -Det er fellesskapets ressurser vi forvalter. Samtidig er systemet bygget slik at når selskapene tjener penger, så sikres også store inntekter til staten.