Til toppen

Skal forske på bølgekraft til oljeplattformer

Lundin Energy Norway inngår samarbeid med Ocean Harvesting Technologies for å se på muligheten for å ta i bruk bølgekraft for å forsyne olje- og gassplattformer med elektrisk kraft.

Forskningsprosjektet skal se på om man kan installere omformere for bølgeenergi i tilknytning til olje- og gassplattformer for å levere ren, stabil og kostnadseffektiv elektrisk strøm. Prosjektet skal gjennomføres innen februar 2022 og gi verdifull data og informasjon om hvordan bølgekraft kan brukes til kraftforsyning offshore.

– Lundin Energy har et CO2-utslipp per produserte fat som tilsvarer 1/6 av det globale gjennomsnittet, og vi har forpliktet oss til å bli karbonnøytrale allerede i 2025 – som et av de første olje- og gasselskapene. Likevel er det en stor utfordring for industrien å gjennomføre utslippskuttene offshore man har satt seg som mål. Derfor er vi veldig glade for å kunne inngå et samarbeid med Ocean Harvesting Technologies for å se om det finnes nye måter å levere kraften som trengs, sier administrerende direktør i Lundin Energy Norway, Kristin Færøvik.

Selv i tråd med klimamålene fra Parisavtalen vil fremdeles om lag 1/4 av energien måtte komme fra olje for å dekke det totale energibehovet i 2040, sammenlignet med 1/3 i dag. For å nå klimamålene samtidig som vi møter fremtidens energibehov, er det helt nødvendig å få ned utslippene fra olje- og gassproduksjonen så mye som mulig.

– Med denne studien tar vi sikte på å utvikle spesifikasjoner og systemdesign for en bølgekraft-installasjon ved en oljeplattform. Dette vil gi oss svært verdifull informasjon om hva som kreves for en slik installasjon. Prosjektet vil gi oss viktige bekreftelser i denne tidlige fasen for kommersialisering av prosjektet. Vi er veldig glade for muligheten til å samarbeide med Lundin Energy Norway, sier Mikael Sidenmark, CEO i Ocean Harvesting Technologies.