Til toppen

Oljedirektøren: – Det gjenstår å utforske store områder

Det er store uoppdagede ressurser på norsk sokkel, og det største potensialet ligger i Barentshavet, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Sølvberg deltok denne uken på Barentshavkonferansen, sammen med blant andre administrerende direktør i Lundin Energy Norway, Kristin Færøvik, for å diskutere fremtiden på norsk sokkel og i Barentshavet.

– Det er viktig at Norge er med på å levere den energien som verden etterspør, og det er tre viktige grunner til det. For det første så produserer vi lønnsom olje og gass med noen av de laveste klimagassutslippene i verden. For det andre har vi bygd opp kunnskap og teknologi som bidrar til å skape store verdier for samfunnet fra petroleumsproduksjonen – samtidig som den bidrar i overgangen til et lavutslippssamfunn. For det tredje har vi fortsatt store ressurser som enda ikke er bygd ut eller påvist, sier Sølvberg.

I dag er det høy aktivitet i Barentshavet Sør med to felt i drift: Søhvit og Goliat, og Johan Castberg er under utbygging. I fjor gikk Lundin Energy Norway inn på eiersiden på Wisting som er under utvikling, og det største funnet som ennå ikke er bygd ut på norsk sokkel.

– Barentshavet er området med størst potensiale på norsk sokkel, med mer enn 60 prosent av de uoppdagede ressursene. Her er det kun boret 163 letebrønner sammenlignet med nesten 1300 letebrønner i Nordsjøen. Så det gjenstår å utforske store områder, og det kan være mye å finne fortsatt, sier Sølvberg.

– Leiting er den eneste måten vi kan finne ut hvor store ressurser det finnes i et område. Det er boret flere tørre leitebrønner enn det er gjort funn på norsk sokkel. Likevel har petroleumsvirksomheten bidratt til enorm verdiskaping.

Det er administrerende direktør i Lundin Energy Norway enig i.

– For å finne må vi lete. Vi har stor tro på norsk sokkel, og er derfor et av de mest aktive på letefronten med flest tildelinger av alle på årets TFO fordelt på alle havområder. Det samme gjelder i høyeste grad for Barentshavet. Selv om årets boreoperasjoner ikke har gitt de resultatene vi håper på, har vi som selskap langsiktige ambisjoner i Barentshavet, sier Kristin Færøvik.