Til toppen

Ny miljøteknologi reduserer utslipp

Som en av de første boreriggene i verden har West Bollsta installert rensesystem som fjerner det meste av NOx fra eksosen.

NOx er en samlebetegnelse for nitrogenoksidgasser som dannes ved forbrenning av råstoffer ved høy temperatur. Gassene er giftige og bidrar til forurensning. Boreriggen West Bollsta er utstyrt med rensesystemer i eksosanlegget for alle motorer om bord. Dermed fjernes 85-90 % av NOx-utslippene.

-West Bollsta er en av de første riggene i verden som har installert den nye renseteknologien på samtlige motorer. Det gjør den til den med lavest utslipp av NOx på norsk sokkel, og kanskje også i verden, sier Axel Kelley, Leder for miljøgruppa i Lundin Energy Norway.

-Vi tok riggen inn på kontrakt for oss da den var ny. Nå har den vært i operasjon et halvt år, og vi ser at utslippsreduksjon er hele 86,6 %, sier Kelley.

Teknisk seksjonsleder Roger Brunstad inspiserer NOx-renseanlegget på West Bollsta.

Teknologien som benyttes kalles Selective Catalytic Reduction (SCR). Prinsippet er likt det som benyttes på moderne dieselbiler (AdBlue). Med denne teknologien doseres en konsentrert urea-løsning direkte inn i eksosen. Urea og NOX reagerer på en varm porøs overflate installert i eksosrøret, typisk pimpstein. Restproduktene etter reaksjonen er vann, nitrogengass (N2) og små mengder karbondioksid (CO2).

Rensesystemet er komplisert og krever mye plass. Derfor er det vanskelig å ettermontere på en eksisterende rigg. West Bollsta ble designet og bygget med renseanlegg på alle 8 motorer. Hvert anlegg strekker seg over 4 etasjer i høyden og veier 86 tonn.

Utslipp av NOx bidrar til luftforurensning og er en vesentlig bestanddel i smog som kan legge seg som et lokk over større byer. For å redusere utslipp i Norge, og oppfylle våre internasjonale forpliktelser, ble NHOs NOx-fond etablert. Reduksjonsmålet som ble satt for 2020 ble nådd allerede i 2017. Nå er vi på god vei mot å nå målet som er satt for 2025. Tiltakene som er gjennomført på West Bollsta er enda et skritt i riktig retning.

-I tillegg til en vesentlig miljøgevinst er det også god butikk, sier Axel Kelley. -Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Hittil har vi spart mer enn 5 millioner kroner, så litt avhengig av hvilke operasjoner riggen gjør, regner vi med at investeringen er nedbetalt på mellom 2 og 5 år.