Til toppen

Tar i bruk unik teknologi på Edvard Grieg

En ny produksjonsbrønn på Edvard Grieg-feltet er nå komplettert med Fishbones-teknologi. Neste brønn står for tur. Fishbones er en norskutviklet løsning som vi tror kan øke utvinningen fra disse brønnene med opp mot 50%.

Fishbones er en teknologi som øker den effektive dreneringsradiusen rundt produksjonsbrønnene ved å bore mange små hull ut fra hovedbrønnen. Det gjør det mulig å produsere mer olje i relativt tette reservoarsteinarter. Deler av reservoaret på Edvard Grieg består av konglomerater som er en hard og tett reservoartype.

-Vi er i gang med boring av flere nye produksjonsbrønner på Edvard Grieg. I to av disse skal vi benytte Fishbones, sier senior petroleumsingeniør Arne Eek i Lundin Energy Norway.

Eek har vært involvert i utviklingsarbeidet for Fishbones helt siden arbeidet startet. I 2012 gikk Lundin sammen med Innovasjon Norge og Equinor inn i den første utviklingsfasen for å finne en god metode for å bore i hardt materiale.

Fra 2015 har man drevet utviklingsarbeid for å tilpasse teknologien til bruk i konglomeratreservoar på Edvard Grieg.

-Vi er stolte av å kunne bidra til økt utvinning fra Edvard Grieg-feltet, sier administrerende direktør i Fisbones AS, Eirik Renli.
-Lundin har støttet oss i utviklingsarbeidet helt siden det startet i 2012. At teknologien nå tas i bruk på Edvard Grieg er derfor et utmerket eksempel på at samarbeid mellom operatørselskaper og Norges forskningsråd gir avkastning i form av økt oljeproduksjon fra norsk sokkel, sier Renli.

‘Nålestikkene’ som er boret ut fra A-17-brønnen på Edvard Grieg er om lag 6 meter lange. Disse bores tre og tre ut fra en såkalt ‘drilling sub’.

-I A-17 er det benyttet totalt 53 slike ‘subs’, som er det høyeste antallet som er benyttet i en enkelt brønn. Så med litt godvilje kan vi kalle det en verdensrekord, sier Arne Eek i Lundin.