Til toppen

Årets sommerstudenter er her!

Vi er stolte av å ønske velkommen til hele 40 sommerstudenter i år. I en tid som krever innovasjon og nyskaping, er det viktig å satse på nye, kreative hoder. Og studentene kan høste nyttig erfaring.

Det å være sommerstudent hos Lundin Energy Norway er en fin mulighet til å teste det å jobbe i et oljeselskap, samtidig som det bidrar til en god erfaring med hvordan arbeidslivet fungerer. I år er det en bredt sammensatt gruppe av sommerstudenter, som har ulik erfaring, utdanningsbakgrunn og faglig kompetanse. Det er ekstra fint at studentene er representert i hele selskapet.

Eivind Block Vagle studerer granitt på Bømlo sammen med Eivind Bastesen.

Det meste av arbeidet som sommerstudentene skal gjøre skjer på kontoret på Lysaker. Men noen får også prøve seg på feltarbeid. Geologistudent Eivind Block Vagle er en av dem. Han jobber i lete- og reservoarutviklingsavdelingen for andre sommer på rad. Han skal kartlegge sprekksystemer i Rolvsnesgranitten på Bømlo i Sunnhordland. Granitten her er svært lik det vi finner i reservoaret på Rolvsnes-funnet i Nordsjøen, en såkalt analog.

Det som er spesielt med analogen han undersøker er at det er oppsprukket, granittisk grunnfjell, med en rekke horisontale sprekker som er vanskelig å se på flyfoto. I felt på Bømlo jobber Eivind, sammen med strukturgeolog Eivind Bastesen, med kartlegging for å finne orientering og helning på sprekkene. Det skal også borres 25 meters brønner hvor vann skal injiseres. Dette gjøres for å si noe om permeabilitet, altså hvor godt væske kan strømme gjennom sprekksystemet. Berggrunnen på Bømlo kan gi oss mye informasjon og forhåpentligvis si noe om hvordan Rolvsnes-reservoaret vil oppføre seg.

Eline Skakstad skal gjøre informasjon om komplisert seismikkteknologi forståelig for mange.

Kommunikasjonsstudent Eline Skakstad har i sommer engasjement i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt hvor hun blant annet bidrar med å styre Lundins sosiale mediekanaler, skriver nettsaker både internt og eksternt og utarbeider et nytt spennende kommunikasjonsprosjekt i samarbeid med kollega Aurora Ørstavik. Denne uken jobber Eline blant annet med visuell og verbal formidling av kompleks seismikkteknologi til lekfolk – et nybrottprosjekt som Lundin Energy Norway tester ut i disse dager.

Sommerjobb i Lundin er erfaring og kompetansebygging, mer enn at man overtar jobben til folk som drar på ferie. De 40 som jobber hos oss i sommer kom gjennom nåløyet blant mer enn 560 søkere, og når man er så mange studenter samlet på et sted gir dette også gode muligheter for sosiale sammenkomster og nettverksbygging.