Til toppen

Prøveproduksjonen i gang på Rolvsnes

Lundin Energy Norway har startet prøveproduksjon fra Rolvsnesfunnet i Nordsjøen.

Hensikten er å høste erfaring med produksjon fra reservoar i oppsprukket og forvitret grunnfjell. Dette er første gang det produseres olje og gass fra denne type reservoar på norsk sokkel. 

Ressursestimatet for Rolvsnes er 14-78 millioner fat oljeekvivalenter (MMBoe). Om prøveproduksjonen blir vellykket vil det bli vurdert full utbygging av feltet. Det kan i tillegg åpne for nye muligheter på norsk sokkel. Det finnes mye granittisk grunnfjell på sokkelen, og trolig også flere olje- og gassforekomster der grunnfjellet er oppsprukket og forvitret. 

Nye letemål
Oljeforekomster i grunnfjell har til nå ikke blitt ansett som drivverdig fordi granittisk grunnfjell som regel er en tett bergart. Men dersom granitten er tilstrekkelig oppsprukket og den i tillegg har vært utsatt for forvitring ved at vann har strømmet gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene så kan den ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner. En brønntest på Rolvsnes i 2018 indikerte god produktivitet og kommersielt interessante rater. Når vi nå tester over en lengre periode får vi i tillegg informasjon om hvordan strømningsegenskapene i reservoaret utvikler seg over tid.  

Mulig utbygging
Om prøveproduksjonen er vellykket vil neste steg bli å vurdere en full utbygging av Rolvsnes. Prøveproduksjonen skjer med en havbunnsinstallasjon og rørledninger knyttet til Edvard Grieg-plattformen. Det betyr at produksjonen vil skje med svært lave utslipp av CO2. 

-Utbyggingen for prøveproduksjonen fra Rolvsnes er gjennomført sammen med utbyggingen av Solveigfeltet som har planlagt produksjonsstart i tredje kvartal i år. Dette har gitt oss synergier både for kontrakter og for den fysiske gjennomføringen av prosjektene, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway. 

-Vårt eget team og ikke minst alle leverandørene har gjort en fantastisk jobb for å løse ekstra utfordringer knyttet til situasjonen med Covid-19. Spesielt gjelder dette transport av folk og utstyr fra mer eller mindre hele verden. Det gjør oss ekstra fornøyd når vi nå ser at prosjektet til tross for dette gjennomføres innenfor budsjett og plan, sier Kristin Færøvik. 

Edvard Grieg-plattformen ble designet som et feltsenter. Nå har installasjonen gjennomgått de nødvendige tilpasningene for å ta imot olje og gass fra Solveig og Rolvsnes, og potensielt flere nærliggende felt i fremtiden. Modifikasjon av plattformen er utført av RosenbergWorley, mens TechnipFMC har levert og installert subsea produksjonsutstyr, rørledninger og styrekabler. 

Rolvsnes ble funnet i 2009 i produksjonslisens PL338 C. Lundin Energy Norway er operatør PL338 C med en eierandel på 80%. Lisenspartner er OMV (20%).

Boreriggen West Bollsta under klargjøring av produksjonsbrønnen på Rolvsnes. Vertsplattformen Edvard Grieg i bakgrunnen.