Til toppen

Banebrytende seismikkundersøkelse i Barentshavet

Det ble satt verdensrekorder da Lundin Energy Norway gjennomførte en omfattende og innovativ seismikkundersøkelse i sommer.

Lundin Energy Norway har nylig gjennomført en av verdens mest komplekse seismikkundersøkelser i Nordkappbassenget i sørlige Barentshavet. hvor fartøyet Ramform Hyperion har trukket med seg et over 8000 meter langt og 1375 meter bredt «spread». Det tilsvarer et område større enn 1500 (!) fotballbaner.

– Det er et stort og banebrytende prosjekt. Vi tar i bruk flere seismiske verktøy samtidig – sammen med nodeteknologi. Det er helt nytt, sier senior geofysiker Per Eivind Dhelie.

Med et ny teknologisk «set up» blir det altså gjennomført fire seismikkundersøkelser i én. Til sammen ble dette verdensrekord i det største dataproduserende slepet som noen gang har blitt trukket av et seismikkfartøy.

Per Eivind Dhelie på dekk når 1000 noder legges på havbunnen.

Lundin-utviklet teknologi
Seismikkinnsamlingen er basert på en utvidet versjon av Top Seis-teknologien – en metode utviklet etter en idé fra Lundins leteavdeling. Under denne innsamlingen vil det bli brukt to ulike typer signalkilder, og to ulike metoder for å registrere signalrefleksjonene. Det vil gi fire datasett som skal settes sammen for å få en optimal avbildning av undergrunnen i Nordkappbassenget.

Den kanskje mest spesielle delen av seismikkinnsamlingen er bruk av 1000 spesialbygde mottakere, eller noder, som skal ligge på havbunnen og samle inn data. Nodene kastes over bord fra et fartøy med 10 knops fart. Til hver node er det festet en «pinger» som sender ut akustiske signaler og som gjør det mulig å lokalisere hvor nodene befinner seg. Hensikten er at data som registreres på nodene kan brukes til å lage ekstremt nøyaktige hastighetsmodeller ved hjelp av dataalgoritmer.

– Undergrunnen i Nordkappbassenget i sørlige Barentshavet er fullt av salt som har presset seg opp gjennom sedimentene og skapt saltpilarer. I noen tilfeller også som overheng. Det gir en veldig rar geometri, og store lokale hastighetsforskjeller for signalene som skal passere. Da behøver vi en nøyaktig hastighetsmodell. Og det er her nodene kommer inn i bildet, forklarer Per Eivind Dhelie.

De første analysene av innsamlingen viser oppsikstvekkende gode bilder

Optimister i Barentshavet
De første analysene av innsamlingen viser at prosjektet har vært svært vellykket, med krystallklare bilder av undergrunnen. At Lundin Energy Norway tar i bruk uprøvd og banebrytende teknologi viser at selskapet har tro på fremtidige funn i sørlige Barentshavet.

– Lundin Energy Norway er optimistiske når det gjelder Barentshavet og har tro på Nordkappbassenget, men vi vet at leteaktivitet krever tid og tålmodighet. Det er fremdeles utestede letemodeller vi har lyst å gå løs på. Innsamling av ny seismikk i Nordkappbassenget i sommer er et eksempel på det.