Til toppen

Vellykket avgrensning på Lille Prinsen

Vi har boret to avgrensningsbrønner på Lille Prinsen-funnet nord for Edvard Grieg. Oppdatert ressursestimat er mellom 12 og 60 millioner fat oljeekvivalenter. Nå fortsetter arbeidet med å modne funnet frem mot en mulig utbygging.

Deepsea Stavanger under klargjøring til boring på Lille Prinsen. (Foto: Odfjell Drilling)

Brønnene er boret i PL167 som ligger om lag 15 kilometer nord for Edvard Grieg-plattformen. Brønn 16/1-34 A skulle påvise reservoar og produksjonsegenskaper i karbonatsedimenter (Perm alder) i Zechsteinformasjon. Oppdatert ressursestimat i denne delen av reservoaret er 10–50 MMboe. En brønntest viste svært gode reservoaregenskaper.

Brønn 16/1-34 S hadde som mål å påvise olje i Heimdalformasjonen (Paleocen alder). Det ble gjort et funn av en 7 meter tykk oljekolonne med gode reservoaregenskaper. Funnet er estimert til 2-10 MMboe.

Lisenspartnerskapet vil fortsette modningen av Lille Prinsen fram mote en mulig utbygging. Målet er å kunne levere en plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene innen utgangen av 2022.

Brønnene ble boret med riggen Deepsea Stavanger.

Lundin Energy Norway er operatør for PL167 med en eierandel på 40%. Lisenspartnere er Equinor (30%), Spirit Energy (20%) og AkerBP (10%).

Les hele pressemeldingen HER.