Til toppen

Produksjonen fra Solveig er i gang!

I går (torsdag 30.09.) kl 05.22 startet produksjonen fra Solveig-feltet i Nordsjøen. Solveig er bygget ut med havbunnsinstallasjoner som er knyttet til Edvard Grieg-plattformen hvor brønnstrømmen skal prosesseres.

Solveig-feltet ligger om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg-plattformen, og ble påvist i 2013. Estimerte reserver for denne utbyggingsfasen er mellom 40 og 100 millioner fat oljeekvivalenter.

-Vi er utrolig stolt over å kunne markere produksjonsstart for Solveig. Prosjektet har holdt både tidsplan og budsjett, og alt tilsier at Solveig-feltet blir svært lønnsomt for både lisenspartnerskapet og for Norge, sier administrerende direktør i Lundin Energy Norway, Kristin Færøvik.

Ved bygging av Edvard Grieg-plattformen ble det tatt høyde for at det kunne komme ytterligere felt som kunne knyttes til installasjonen. Det la grunnlaget for en kostnadseffektiv utbygging av Solveig. Prosjektet har en balansepris på under 20 dollar per fat.

TechnipFMC og RosenbergWorley har hatt betydelige kontrakter i forbindelse med utbyggingen. TechnipFMC har levere elementene som er installert på havbunnen. Dette inkluderer SPS (subsea produksjonssystemer) og SURF (subsea umbilicals, risers & flowlines). Nødvendige modifikasjoner på vertsplattformen Edvard Grieg er gjort av RosenbergWorley. Beregningene viser at Solveig-utbyggingen har generert mellom 4000 og 5000 årsverk i Norge.

-Vi legger til grunn at rundt 60% av investeringskostnadene har tilfalt Norge. Og særlig mer norsk enn det er det ikke mulig å gjennomføre en feltutbygging, sier Kristin Færøvik.

Når man får produksjonserfaring fra Solveig-feltet, skal lisenspartnerskapet ta stilling til om det skal gjennomføres en fase 2 i utbyggingen som kan utnytte enda mer av ressursene som ligger i bakken.

Lundin Energy Norway er operatør for Solveig (PL359) med en eierandel på 65%. Lisenspartnere er OMV (20%) og Wintershall DEA (15%).