Til toppen

Vis oss ideen din -forlenget frist!

For femte gang arrangerer vi studentkonkurransen ‘Vis oss ideen din’. Vi flyr vinnerne i helikopter ut til Edvard Grieg i Nordsjøen på et eksklusivt besøk. Vi forlenger fristen til gjennom helga.

Har du en god idé som kan gjøre olje- og gassindustrien tryggere, mer bærekraftig eller mer lønnsom? Og kunne du tenke deg en helikoptertur ut til Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen? Da vil vi at du viser oss ideen din!

For femte gang arrangerer Lundin Energy Norway i samarbeid med Norsk Petroleumsforening (NPF) konkurransen “Vis oss ideen din!” der vi inviterer studenter til å sende oss en idé som kan forbedre olje- og gassindustrien. Alle studenter ved norske studiesteder eller norske studenter i utlandet er velkommen til å delta.

En jury bestående av fageksperter fra Lundin og NPF vil velge ut finalister som får presentere ideene sine under innovasjonskonferansen Godt tenkt til høsten. Her vil alle finalistene få veiledning om hvordan ideene kan foredles og videreutvikles. Vinnerne av konkurransen får en uforglemmelig reise til Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen.

 

Caetano Andrade og Erfan Abolghasemi vant konkurransen i 2018.

Hva skal man sende inn?
Et bidrag skal maksimalt være én A4-side, eventuelt med skisser/tegninger i tillegg. Det skal inneholde en kort beskrivelse av hvordan ideen virker, og hvilken utfordring ideen skal løse.

Kan man delta som en gruppe?
Man kan delta som enkeltpersoner eller gruppe. Velges ideen ut til en finale, skal gruppen nominere inntil to personer som presenterer ideen, og eventuelt deltar på turen til Edvard Grieg.

Lucas Andersson (t.h) vant studentkonkurransen ‘Vis oss ideen din’ i 2019. Sigurd Harstad og Juan Manuel Romero var de andre finalistene.

Hvilke områder eller utfordringer er relevant?
Enhver ny idé som kan gjøre olje- og gassindustrien tryggere, mer miljøvennlig, mer effektiv eller som reduserer kostnader kan være relevant for oss. Her er noen stikkord og områder som kan være aktuelle:

  • Forbedret personellsikkerhet
  • Økt eller raskere utvinning
  • Tolkning av seismisk data
  • Enklere, raskere eller rimeligere feltutbygginger
  • Tiltak for å redusere eller hindre utslipp
  • Boreteknologi
  • Ny bruk av teknologi utviklet for andre formål
  • Mer effektiv drift av olje- og gassinstallasjoner

Hvilke kriterier bedømmes bidraget etter?
Vi vurderer potensialet i ideen, og i hvor stor grad den kan representere en forbedring. Vi vil verdsette evnen til å tenke nytt. Ideen trenger ikke være teknologisk gjennomførbar i dag.

Bidrag sendes til [email protected] innen 24. oktober 2021.

Monika Maria Dyrendahl (t.v) besøker Edvard Grieg, med administrerende direktør Kristin Færøvik som guide.