Til toppen

Vi øker eierandelen i Wisting-prosjektet fra 10% til 35%

Vi øker vår eierandel i Wisting-prosjektet med 25%. Vår eierandel vil bli 35% etter at transaksjonen er gjennomført og godkjent.

Transaksjonen innebærer at vi kjøper OMV sin andel i Wisting. Dette vil gi oss ytterligere 130 millioner fat olje betingede ressurser til 2.5 US dollar per fat.

Vi blir største partner ved siden av Equinor i det som blir den neste store utbyggingen i Barentshavet, og vi sikrer et viktig bidrag til selskapets langsiktige produksjonsprofil. Produksjonen skal etter planen starte i 2028, med planlagt overlevering av plan for utbygging og drift til Olje- og energidepartementet i 2022. Estimerte reserver er 500 millioner fat olje.