Til toppen

Her er årets vinnere av ‘Vis oss ideen din’

Det var mange gode bidrag til årets studentkonkurranse ‘Vis oss ideen din’. Tre finalebidrag ble presentert på innovasjonskonferansen Godt tenkt 2021. Ludvig Urbye Myhre og Ørjan Dale Strand fra NTNU gikk av med seieren.  

Bård Eker hold foredrag om innovasjon, og delte også ut pris til vinnerne i studentkonkurransen.

‘Vis oss ideen din’ er en årlig studentkonkurranse som arrangeres av Lundin i samarbeid med Norsk Petroleumsforening. Automatisering og laserteknologi var temaene studentene i finalen tok for seg da de fortalte om sine ideer på Godt tenkt-konferansen. Alle tre hadde svært gode ideer for hvordan petroleumsindustrien kunne bli mer effektiv, men det var ideen om en autonom oljeopptaker som ble kåret til vinneren i årets konkurranse.  

Autonomt oljeopptak
Vinnerbidraget som ble presentert av Ludvig Urbye Myhre og Ørjan Dale Strand gikk ut på å lage en autonom oljeopptaker som vil kunne samle opp flere typer olje ved bruk av kun ett redskap. I dag behøver man ulike oljeopptakere basert på hvilke typer olje som er blitt sluppet ut til sjø, men ideen til Myhre og Strand vil kunne løse dette ved å bruke ett verktøybyttesystem som legger til rette for sømløs oppsamling ved bruk av kun ett apparat.  

Ettersom redskapet vil være autonomt, vil det kreve mindre mannskap, samtidig som det vil ha en raskere responstid. Dette er kostnadsbesparende og effektivt, og vil ikke minst bidra til å redusere spredning av oljesøl. 

AUV og AI til bruk ved Site Survey
Martin Pham fra NTNU introduserte kveldens andre autonome idé, og presenterte mulighetene for å forbedre gjennomføring av havbunnskartlegging. Pham begrunnet behovet for ideen med at det i dag brukes mye ressurser på å kartlegge havbunnen, både i form av mannskap, data og prosessering. Hans løsning var en AUV (Autonomous Underwater Vehicle) med kamera, sensorer og sonar som vil kunne lage 3D-bilder av havbunnen.  

Cathrine Hval Karlsen og Eirik Børsheim fra Freyr Battery

Laserteknologi til fjerning av korrosjon, begroing og belegg
Det siste finalebidraget ble presentert av Amalie Eilertsen og Kennet Karlsen fra Universitetet i Agder, og handlet om bærekraftig vedlikehold av skipsskrog ved hjelp av avansert laserteknologi.

I dag brukes det ofte sandblåsing for å fjerne rust og maling på skrog på store skip, men Eilertsen og Karlsen argumenterte for at bruk av laser vil ha lavere energiforbruk og mye mindre avfall. Laserteknologien hadde også den fordelen at man kan justere hva som blir påvirket av laseren. Dermed kan man for eksempel fjerne rust, helt uten å skade underlaget.  

En del av innovasjonskonferansen Godt tenkt 2021
Kåringen av vinnerne av studentkonkurransen skjedde under Godt tenkt-konferansen i våre lokaler på Lysaker. I år kunne vi igjen by på en rekke spennende foredragsholdere, og tematikk som aller høyst kvalifiserer til å være Godt tenkt.  

Vi fikk blant annet besøk av gründer og industridesigner Bård Eker som snakket om hva som skal til for å gjøre gode ideer til god butikk.

Anette Broch Mathisen, Adepth Minerals

Thomas Elboth fra Shearwater tok publikum gjennom sitt BASS-prosjekt, og hvordan bruk av ny teknologi kan gjøre seismisk innsamling mer miljøvennlig. Videre fortalte Mahmoud Khalifeh fra UiS hvordan man kan bruke Geopolymerer som erstatning for sement i brønner for å redusere utslipp, og Cathrine Hval Karlsen og Eirik Børsheim fra Freyr Battery beskrev hvordan Norge skal bli ledende i verden på batteriproduksjon. Fra Adepth minerals kom Anette Broch Mathisen for å snakke om hvordan vi kan hente opp havbunnsmineralene som energiomstillingen trenger. Til slutt holdt Jørn Hurum avslutningsforedrag om den unike berggrunnen på Svalbard og hvordan de fant fossilet av en kjempeøgle, som nå skal forskes på og stilles ut.

Jørn Hurum er trolig Norges mest kjente paleontolog