Til toppen

Lederskifte i Lundin Energy Norway

Styret i Lundin Energy Norway og administrerende direktør Kristin Færøvik har i dag 1. desember avtalt at hun vil fratre sin stilling 31. desember 2021. Morten Grini er utnevnt som ny administrerende direktør fra 1. januar 2022.

Morten Grini tar over som administrerende direktør i Lundin Energy Norway 1. januar 2022

Morten Grini er for tiden direktør for boring og brønn i Lundin Energy Norway, og har vært medlem av ledergruppen i selskapet siden han ble ansatt i 2017. Han har tidligere jobbet for ExxonMobil i Norge og hatt en lang rekke internasjonale lederstillinger over en periode på 19 år.

Kommentar fra konsernsjef Nick Walker i Lundin Energy:
− Jeg vil gjerne takke Kristin for syv års engasjement og arbeidsinnsats. Lundin Energy Norway har hatt jevn og sterk vekst under hennes ledelse, fra produksjon av i overkant av 20.000 fat olje per dag til rundt 190.000 fat olje per dag i 2021. Flaggskipet, det egenopererte Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden, har befestet sin posisjon som vertsplattform, og det gigantiske Johan Sverdrup-feltet er satt i produksjon. Selskapet har levert solide resultater gjennom hele hennes lederperiode. Hun har også bygget opp en dyktig ledergruppe som vil være en viktig ressurs for selskapet i tiden framover.

− Vi kjenner Morten veldig godt som svært dyktig teknisk og god leder, og som har gjort en betydelig innsats for Lundin Energy i løpet av den relativt korte tiden han har jobbet hos oss. Jeg ser fram til å jobbe tett med ham i hans nye rolle som administrerende direktør, i det videre arbeidet for å utvikle Lundin Energy til ett av de ledende operatørene på norsk sokkel.

Kristin Færøvik takker av etter å ha ledet selskapet i 7 år.

Kommentar fra administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Energy Norway:
− Jeg er stolt over å ha videreutviklet Lundins virksomhet i Norge, og over suksessen på Edvard Grieg og Johan Sverdrup. Etter sju år som leder av selskapet er det en glede for meg å gi stafettpinnen videre til Morten. Lundin har fantastiske ansatte, og jeg ønsker både dem og selskapet lykke til i framtiden.