Til toppen

Nå kan det bli flere Fishbones-brønner

Bruk av den såkalte Fishbones-teknologien i to brønner på Edvard Grieg viser svært gode resultater. Det gjør metoden aktuell for brønner i andre felt.

Fishbones innebærer at man borer en rekke små hull ut fra hovedbrønnen. På den måten oppnår man en langt større eksponering mot reservoaret, og det gjør det mulig å øke produksjonen i relativt tette reservoartyper. Teknologien er tatt i bruk i to brønner på Edvard Grieg-feltet. Brønnene ligger i område av reservoaret med konglomerat, som normalt ikke gir høye produksjonsrater. En av brønnen har vært i produksjon siden sist vår, mens den andre startet produksjonen i romjula. Produksjonserfaringen fra den første brønnen (A17) er svært positiv.

-Produktiviteten fra A-17 har blitt opprettholdt på et høyt nivå i hele perioden, faktisk betydelig høyere enn forventet, sier Tore Flikka petroleumsingeniør på Edvard Grieg feltet. Nå ser vi på borehullslogger fra brønnen og skal matche disse dataene i produksjonssoftware for å gi et bedre estimat på økning i produktivitet fra Fishbones. Den andre brønnen startet vi produksjon fra i romjula, så vi har ikke mye data og erfaring fra denne foreløpig, men det ser veldig lovende ut, sier Tore Flikka.

Aktuelt for flere brønner
Erfaringene med Fishbones fra Edvard Grieg-feltet gjør teknologien aktuell for flere brønner. Både for nye brønner på Edvard Grieg, men også for flere andre felt i nærområdet som, om de blir bygd ut, skal knyttes inn til Edvard Grieg-plattformen.

De fleste reservoar har områder med lav permeabilitet (dårlig strømningsegenskaper). Teknologien har foreløpig blitt brukt i konglomerater på Edvard Grieg og vurderes nå også i oppsprukket og vitret grunnfjell på Utsirahøyden. Fishbones kan gjøre det lønnsomt å bore produksjonsbrønner også i disse områdene. Det er god ressursutnyttelse og god økonomi.

Skryt fra Oljedirektoratet
Ved Oljedirektoratets presentasjon av Sokkelåret 2021 trakk oljedirektør Ingrid Sølvberg fram viktigheten av å jakte de ‘utfordrende fatene’ på norsk sokkel. Ressursene som ligger i tette reservoartyper. OD sin letedirektør, Torgeir Stordal, trakk spesifikt fram Fishbones og utprøvingen av teknologien i brønner på Edvard Grieg som eksempel på hvordan bruk av ny teknologi kan øke både produksjonsrater og den totale utvinningsgraden fra felt.

Her kan du lese mer om utviklingen av Fishbones.
Her kan du lese mer om oppsprukket og vitret grunnfjell i Rolvsnes-funnet. Dette er en reservoartype hvor Fishbones kan være aktuelt å bruke.