Til toppen

Vi tildeles 10 nye letelisenser

Lundin Energy Norway er tildelt til sammen 10 nye letelisenser på norsk sokkel. For 5 av disse er tildelt operatørskap. Lisensene er fordelt på alle områder på sokkelen, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Dagens tildeling er en såkalt TFO tildelingsrunde, tildeling i forhåndsdefinerte områder. Lisensene ligger i de kjente delene av norsk sokkel der industrien har relativt god kunnskap om undergrunnen. Mange av lisensene ligger i tillegg nær eksisterende infrastruktur, noe som kan gjøre det mer lønnsomt å bygge ut eventuelle funn.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen offentliggjorde lisenstildelingene i dag. Med dagens tildelinger består Lundin Norway sin lisensportefølje av totalt 96 lisenser.

Direktør for leting og reservoar, Per Øyvind Seljebotn

-Vi har en leteportefølje med god balanse mellom leteprospekter nært eksisterende infrastruktur, og prospekter i mindre utforskete områder, sier direktør for leting og reservoar Per Øyvind Seljebotn. -Dagens tildeling styrker oss hovedsakelig i områder der det allerede finnes produksjonsinnretninger og annen infrastruktur. Det kan bidra til både raske og lønnsomme utbygginger også av mindre funn. Men vi skal heller ikke glemme at Lundin har gjort store funn i noen av de mest modne områdene på sokkelen, sier Seljebotn.

Den samlede produksjonen fra norsk sokkel ventes å avta mot slutten av dette tiåret. Oljedirektoratet har pekt på viktigheten av å opprettholde arealtilgang og en høy leteaktivitet for å bremse nedgangen og opprettholde en lønnsom industri. Senest ved presentasjonen av Sokkelåret  forrige uke.

-Vi skal gjøre det vi kan for å sikre nye funn, sier Per Øyvind Seljebotn. Senere i år skal Lundin Energy Norway etter planen integreres med AkerBP. Vi tar med letekompetanse, en svært interessant lisensportefølje, og ikke minst masse letevilje videre, sier Seljebotn.

Vi tilbys følgende lisenser:

Barentshavet
PL 1170 (blokk 7324/6,8,9, 7325/4,7) 35% eierandel og operatørskap

Norskehavet
PL 1164 (blokk 6507/11) 40% eierandel og operatørskap
PL 1162 (blokk 6407/2) 50% eierandel og operatørskap
PL 1157 (blokk 6407/7) 60% eierandel og operatørskap

Nordlige Nordsjøen
PL 1152 (blokk 33/3,5,6, 34/4) 50% eierandel
PL 1147 (blokk 29/9, 30/7,8,10,11) 20% eierandel

Sentrale Nordsjøen
PL 1142 (blokk 25/4,5) 9,05% eierandel
PL 1143 (blokk 25/4,5) 9,05% eierandel
PL 1139 (blokk 15/6) 40% eierandel og operatørskap
PL 1138 (15/9, 16/4,7) 30% eierandel