Til toppen

To sterke selskaper blir ett

Styrene i Lundin Energy og Aker BP har kommet til enighet om å integrere Lundin sin olje og gassvirksomhet i Aker BP. Det kombinerte selskapet vil bli den nest største produsenten av olje og gass på norsk sokkel.

Forutsatt godkjenning i de to selskapenes generalforsamlinger og av myndighetene, skal transaksjonen være gjennomført i løpet av andre kvartal i år. Etter planen vil de to organisasjonene starte å jobbe i en felles organisasjon fra høsten. Alle Lundins ansatte i Norge vil ha en rolle i den nye organisasjonen.

Det kombinerte selskapet blir den nest største olje- og gassprodusenten på norsk sokkel med en dagsproduksjon på om lag 400.000 fat oljeekvivalenter per dag. Dette ventes å øke til om lag 500.000 fat fra 2028.