Til toppen
Lundin-arbeider går foran skjermer

Hvordan digitalisering har endret industrien vår

For oss i Lundin Energy Norway er det viktig å alltid ha fokus på hvilke prosesser og oppgaver som kan forbedres og digitaliseres. Vi sitter på utrolige mengder data. Men skal data ha verdi må vi nyttiggjøre oss den på best mulig måte.

Det er ikke alltid at de digitale løsningene man trenger er tilgjengelige. Det er vanskelig for selskaper som leverer programvare å vite hvilke grunnlagsdata som finnes, og hvilke praktiske behov man har i olje- og gassindustrien. Det er derfor svært viktig at våre medarbeidere tar initiativ der de mener det er rom for forbedring. Det skjer hos oss.

Digitalisering av trykkmålinger

Et eksempel på et slikt initiativ er utviklingen av et såkalt Blowdown Dashboard. På prosessanlegg kan det fra tid til annen være hendelser som gjør at man vil tømme anlegget for gass. Mange rørstykker i prosessanlegget har sensorer installert, som blant annet måler trykk. Tidligere tok man ut dataene fra slike målepunkter, og regnet manuelt ut endringer i trykk. Dette var åpenbart svært ressurskrevende, og man måtte bruke unødvendig mye tid på å diagnostisere eventuelle problemer.
Derfor så man behovet for å kunne systematisere dataen på en måte som ga kontinuerlig og oppdatert oversikt. I samarbeid med Eigen ble det derfor utviklet et Blowdown Dashboard hvor disse trykkmålingene blir registrert og fremstilt digitalt i diagrammer og rapporter. Her får man full oversikt over eventuelle trykkfall og potensiell risiko i anlegget i sanntid. I dag kan man derfor bruke mindre tid på å diagnostisere, og mer tid på problemløsning og forbedring.

Blowdown dashboard på Edvard Grieg

Under kan du se en video om arbeidet med Blowdown Dashboard på Edvard Grieg. Gaute Aaboen, senior driftsingeniør i Lundin Energy Norway, oppsummerer det slik: «Det gir oss mer kontinuerlig overvåking over ytelsen vår etter hver hendelse. Det er dager, kanskje opptil en uke med arbeid som blir spart. Det gir oss en mye bedre forståelse av ytelsen og hvordan den utvikler seg over tid».

Digitalisering også innen kommersiell drift

I 2019 initierte Lundinere et digitaliseringsprosjekt fordi vi hadde et behov for systematisering av data innenfor kommersiell drift. Vi hadde en stor mengde data, men ingen effektiv måte å systematisere den på. Etter å ha undersøkt ulike muligheter falt valget på å jobbe med Cognite og Ingraphic, for å få en Power BI-løsning på plass. Dette samarbeidet resulterte i en mobil- og skrivebordsapp som gir oppdatert data fra alle våre innretninger og fremstiller dem grafisk i diagrammer og rapporter. Her kan man for eksempel se andel rik gass fra våre installasjoner og hvor mye NGL som eksporteres.
Arbeidet med dette digitaliseringsprosjektet har også åpnet dørene for annen videreutvikling i fremtiden. For eksempel å forbedre datakvaliteten for å muliggjøre mer avanserte analyser og å utvikle en portal for å dele data internt, eller med partnere på innretninger.

De beste løsningene kommer innenfra

I begge tilfellene nevnt over, er ideene til forbedring kommet fra egne medarbeidere i selskapet. De har blitt lyttet til, og fått tillitt til å forfølge sine ideer. Vi er overbevist over at det også er slik man får de beste løsningene. Det er tross alt vi som jobber med problemstillingene hver dag som også ser hvilke behov og muligheter vi har med dataen som samles. Dette viser også at vi har en selskapskultur i Lundin som handler om at alles ideer blir sett og hørt, og at alle har mulighet til å påvirke.