Til toppen

Nå er el-kjelene på plass på Edvard Grieg

El-kjelene som skal dekke varmebehovet i prosessanlegget på Edvard Grieg er fraktet fra produsenten i Flekkefjord og løftet om bord. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å full-elektrifisere plattformen.

Mot slutten av året skal Edvard Grieg få strømforsyning fra land, og gassturbinene som i dag dekker behovet for kraft og varme skal stenges ned. El-kjelene er blant de viktigste komponentene som skal installeres på plattformen for at den skal kunne full-elektrifiseres.

El-kjelene klare for å løftes ombord på båten fra kaia hos produsenten Parat Halvorsen i Flekkefjord.

Denne uken ble de to enhetene fraktet fra produsenten i Flekkefjord og ut til Edvard Grieg-feltet, der de ble løftet opp på plattformdekket. Denne operasjonen har vært planlagt i lang tid. Neste brikke som måtte på plass, var godt nok vær til å kunne løfte enhetene, hver på knappe 40 tonn, fra transportfartøyet og opp på plattformen. Når alt dette klaffet kunne prosjektteamet sammen med mannskapet på Edvard Grieg og fartøyet Island Commander gjennomføre et 100% vellykket løft. Senere er enhetene løftet videre internt på plattformen til dit de skal installeres permanent.

I forbindelse med fase 2 utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet etableres det en løsning med kraft fra land for installasjonene på den sørlige delen av Utsirahøyden i Nordsjøen. En sjøkabel mellom Johan Sverdrup feltsenter og Edvard Grieg ligger allerede klar og venter på oppkobling mot Johan Sverdrup P2 plattformen når denne blir installert om kort tid.

Ved å stenge ned gassturbinene reduserer vi utslippene av CO2 fra produksjonen med 200.000 tonn CO2 hvert år. Det tilsvarer utslippet fra om lag 100.000 biler. I tillegg reduserer vi driftskostnadene siden vi ikke lenger skal drive vårt eget kraftverk på plattformen.

Edvard Grieg-plattformen ble klargjort for å ta imot elektrisk kraft fra land helt fra byggefasen fra 2012. Dette var også et krav fra myndighetene. I 2014 vedtok Stortinget at det skulle bygges en løsning for kraftforsyning fra land for Johan Sverdrup, og de andre plattformene i området skulle kobles til denne løsningen. Når områdeløsningen for kraft fra land er på plass, vil olje- og gassproduksjonen fra Utsirahøyden ha blant de laveste utslippene i verden, med under 1 kilo CO2 per produserte fat.

Det er feltutviklingsavdelingen i godt samarbeid med drift som styrer prosjektet. Aker Solutions har gjennomført ingeniørarbeid for integrasjon av el-kjelene på Edvard Grieg, mens Lundin selv står for ledelse og planlegging av offshore installasjonen. Produksjonen av selve kjelene er gjort i Flekkefjord hos leverandøren Parat Halvorsen.