Til toppen
Edvard Grieg-plattformen i solnedgang

Undergrunnsundersøkelser på Edvard Grieg for fjerde gang

Da planen for utbygging og drift (PUD) ble godkjent for Edvard Grieg-feltet i 2012, estimerte man at feltet inneholdt 186 millioner fat oljeekvivalenter. I dag er estimatet 379 millioner. En av grunnene til at estimatene har økt så mye er at vi har fått stadig bedre forståelse av reservoaret ved hjelp av 4D-seismikk.

Etter feltets oppstart i 2015 har vi gjennomført seismiske undersøkelser på undergrunnen rundt Edvard Grieg tre ganger. En gang i 2016, i 2018 og i 2020.

Selve prosessen

Tidlig i april går vi ut på Edvard Grieg-feltet med fire båter. Der skal vi legge ned lyttekabler på havbunnen, for så å skyte seismikk over hele feltet. Prosessen utføres i tre deles som til sammen dekker hele feltet. Offshore-kampanjen avsluttes i midten eller slutten av mai. Når vi er ferdige, og også mens operasjonen foregår, vil de innsamlede dataene overføres til land.

Selve avbildningen og sammenligningen med de tre foregående avbildningene (2016, 2018 og 2020) skjer i Houston ved WesternGeco sitt prosesseringssenter. Planen er å levere ferdige 4D bilder tilbake til geologene i Oslo allerede 10 dager etter at operasjonen ute på feltet er ferdig. For hver dag som går etter at innsamlingen er gjort, blir dataene gradvis utdatert, og representerer ikke lenger slik reservoaret ser ut. Derfor er det svært viktig å få resultatene klare så raskt som mulig etter avbildningen er gjort. Formålet er å videre tolke dette slik at vi kan bore nye infill-brønner optimalt plassert i reservoaret på Edvard Grieg allerede så tidlig som i 2023.

Endring over tid

Med 4D-seismikk har man også et tidsaspekt. Ved å se på avbildningene fra 2016, 2018, 2020, og de vi får i år, vil vi få et detaljert bilde over hvordan reservoaret har endret seg de siste årene, og hvordan olje og gass fordeler seg i reservoaret nå. Denne informasjonen er viktig for plassering av nye infill-brønner.

Resultatene fra tidligere undersøkelser har ført til at man har endret brønnplasseringer, fordi bildene viste noe annet enn det man forventet. Dette arbeidet har bidratt til at Edvard Grieg-feltet nå har høyere forventet totalproduksjon enn tidligere.