Til toppen

Ny seismikkundersøkelse i Barentshavet

Barentshavet er fortsatt et område som er relativt ukjent, sammenlignet med andre deler av norsk sokkel. Likevel er vi optimistiske, og vi vil utforske det store potensialet i nord videre. Nå går vi i gang med en ny undergrunnsundersøkelse sommeren 2022.

I begynnelsen av året fikk vi tildelt ti nye letelisenser på norsk sokkel, hvorav én av disse ligger i Barentshavet, øst for Wisting-funnet. Lundin Energy Norway er også partner i lisensen nord for Wisting, og det er undergrunnen i begge disse områdene som nå skal undersøkes. Seismikkskipet Ramform Hyperion, eid av PGS, skal også i år gjennomføre sommerens oppdrag.

Seismikkskipet Ramform Hyperion er hele 70 meter bred

Ramform Hyperion er hele 70 meter bred

 

Godt kjent med vårt behov

Ramform Hyperion er en av fire seismikkskip av sitt slag, og var senest i fjor sommer på oppdrag for oss i Nordkappbassenget i Barentshavet. Dette var et svært komplisert oppdrag hvor de tok i bruk flere seismiske verktøy på en gang. I år er oppsettet litt annerledes, men også denne metoden har vi brukt tidligere, første gang i 2019.

Løsningen kalles gjerne for «Halfseis», og vi skal bruke 4 kilder og 11 streamere, hvorav både kilder og streamere taues av samme båt. Å kun bruke én båt til gjennomføringen gjør at oppdraget er mer kostnadseffektivt, sammenlignet med for eksempel TopSeis-løsningen hvor man bruker to fartøy. Likevel gir det svært detaljerte avbildninger av undergrunnen som gir oss viktig informasjon om områdene rundt Wisting-funnet. Eventuelle fremtidige funn i disse områdene vil kunne bidra til å øke produksjonsestimater og dermed også levetiden til Wisting, hvis planlagt produksjonsstart er i 2028.

Verdens styggeste båt

I mars 2022 ble vi invitert om bord Ramform Hyperion for omvisning. Fartøyet har på flere tidspunkt blitt kalt verdens styggeste båt på grunn av sin pussige utforming. Skipet har en bredde på utrolige 70 meter, er 104 meter langt, og er skreddersydd for slike seismiske oppdrag som den blant annet skal gjøre for oss i sommer. Under kan du se en video fra omvisningen om bord.