Til toppen

Garantist for energisikkerhet i Europa

Petroleumsressursene fra norsk sokkel spiller en viktig rolle i energiforsyning og energisikkerhet for både Europa og verden. Det understreket olje- og energiminister Terje Lien Aasland da han besøkte Edvard Grieg-plattformen denne uken. 

Edvard Grieg-feltet ligger på den sørlige delen av Utsirahøyden med blant andre Johan Sverdrup og Ivar Aasen som naboer. I løpet av de siste årene har dette blitt et av de aller viktigste områdene for olje- og gassproduksjon i Norge. Og dermed spiller det en rolle også for energisituasjonen, spesielt i Europa der energimarkedet nå er under press. 

Aasland fra Skien møter Aasland fra Skien. Plattformsjef Jørn Aasland på Edvard Grieg var vertskap da olje- og energiminister Terje Lien Aasland var på besøk denne uken. Etternavnebrødre men ikke i slekt.

-Krigen i Ukraina og energiknappheten i Europa, og også EU sitt varslede forbud mot import av russisk olje, understreker betydningen av aktiviteten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland. 

-I tillegg er de norske leveransene viktig for den omstillingen som skal skje i Europa. Vi som myndigheter skal legge til rette for forutsigbarhet på dette området med langsiktig og stabile rammevilkår. Det betyr også at vi må stille nye leteområder til disposisjon fremover, sier Aasland. 

Et eventyr i Nordsjøen
Feltet ministeren besøkte ligger i det samme området der den aller første letebrønnen på norsk sokkel ble boret. Det skjedde i 1965, men det tok mer enn 4 tiår før man klarte å forstå undergrunnen godt nok til å gjøre funn av betydning. Men da det først skjedde viste det seg å være snakk om enorme ressurser. 

Lundin gjorde funnet av Edvard Grieg i 2007. Tre år senere fant selskapet også giganten Johan Sverdrup ikke langt unna. 

-Utsirahøyden er et område som ressursmessig er helt fantastisk, med betydelige mengder hydrokarboner som kan brukes på en god måte, sier Terje Lien Aasland. 

-Her har man lagt grunnlaget for trygt og langsiktig arbeid. Og man har bidratt til å utvikle norsk leverandørindustri og kompetansen der i en tid hvor vi virkelig trengte det, sier olje- og energiministeren. 

Alle innretninger på Utsirahøyden skal kobles til elektrisk strøm fra land slik at man ikke behøver gassturbiner om bord. Dette vil gi et betydelig bidrag til Norges ambisjon om å kutte i de samlede klimagassutslippene. Terje Lien Aasland var saksordfører i Stortinget da områdeløsningen for elektrifiseringen på Utsirahøyden ble behandlet. Derfor er han spesielt fornøyd med å se forberedelsene som gjøres på Edvard Grieg for tilkobling mot slutten av året. 

-Det kom litt overraskende på oljeselskapene den gang, men nå ser vi at det har blitt en suksesshistorie. Det er jeg veldig glad for, sier Aasland.