Til toppen

Seminar om biogass i offshoreflåten

Ved å benytte flytende biogass kan offshorefartøy nøytralisere så godt som alle sine klimagassutslipp. Hvordan kan man legge til rette for tilstrekkelig produksjon og distribusjon av biogass, og hva må til for at fartøyeiere og oppdragsgivere faktisk bytter drivstoff?

Meld deg på gratis seminar her.

Alle fartøy som i dag benytter naturgass (LNG) som drivstoff kan enkelt konvertere til bruk av flytende biogass (LBG). Biogass lages på avfallsstoff fra landbruk, fiskeindustri og treforedling, og fra matavfall fra husholdninger. EU regner biogass som et nullutslippsalternativ.

Potensialet for å kutte utslipp fra fartøy ved å konvertere til biogass er stort. Foreningen Biogass Norge arrangerer i samarbeid med Lundin Energy Norway et seminar der aktører fra alle ledd i verdikjeden deltar for å dele erfaringer og å diskutere muligheter.

Alle som er interessert i tematikken inviteres til å delta.

Dato: Tirsdag 31. mai 2022
Tid: 10.00 – 15.00
Sted: Grand Hotel, Karl Johan, Oslo

Meld deg på til seminaret via denne linken. Deltakelse er gratis, men det er begrenset antall plasser.

Det blir innlegg fra bl.a.

  • Biogass Norge
  • DNV
  • Miljødirektoratet
  • Air Liquide Skagerak
  • RENEVO
  • Island Offshore
  • Lundin Energy Norway

I tillegg blir det panelsamtale med stortingspolitikere fra både regjeringsparti og opposisjon.