Til toppen

Petroleumsteknologi

Geologer, geofysikere, petrofysikere, reservoar- og petroleumsingeniører jobber tett sammen hos oss for beskrive reservoaret basert på seismikk, loggdata og brønntester best mulig. Sluttproduktet blir en reservoarmodell som er ment å gjenskape både de statiske og dynamiske egenskapene til reservoaret. Dette er en numerisk modell som brukes som verktøy i problemstillinger rundt konseptvalg, produksjonsstrategi, brønnplasseringer og prognoser. […]

Les mer
1 19 20 21 22