Til toppen

Fullrigget for flere funn

Det hele startet med at Lundin Norway skulle bore én brønn i 2007, vår første. Etterspørselen etter rigger var stor, og det var utfordrende å få signert kontrakt for boring av én brønn. Vi løste utfordringen ved å danne et konsortium sammen med seks andre oljeselskap. Dermed kunne konsortiet inngå en treårig avtale om riggen Bredford Dolphin, som den gang lå på britisk sektor. Før riggen kunne få godkjenning for norsk sokkel, måtte den oppgraderes for flere hundre millioner kroner.

Les mer

Petroleumsteknologi

Geologer, geofysikere, petrofysikere, reservoar- og petroleumsingeniører jobber tett sammen hos oss for beskrive reservoaret basert på seismikk, loggdata og brønntester best mulig. Sluttproduktet blir en reservoarmodell som er ment å gjenskape både de statiske og dynamiske egenskapene til reservoaret. Dette er en numerisk modell som brukes som verktøy i problemstillinger rundt konseptvalg, produksjonsstrategi, brønnplasseringer og prognoser. […]

Les mer
1 20 21 22 23 24