Til toppen

Fullrigget for flere funn

Det hele startet med at Lundin Norway skulle bore én brønn i 2007, vår første. Etterspørselen etter rigger var stor, og det var utfordrende å få signert kontrakt for boring av én brønn. Vi løste utfordringen ved å danne et konsortium sammen med seks andre oljeselskap. Dermed kunne konsortiet inngå en treårig avtale om riggen Bredford Dolphin, som den gang lå på britisk sektor. Før riggen kunne få godkjenning for norsk sokkel, måtte den oppgraderes for flere hundre millioner kroner.

Les mer
1 22 23 24 25 26