Til toppen
icon

Bærekraft

Vi skal utvikle olje- og gassnæringen og produsere så effektiv og ansvarlig som mulig for å møte forventningene i fremtidens energimarkeder.

Vi leverer energi til en verden i utvikling med en voksende befolkning. 

Mye av denne energien vil måtte komme fra olje og gass i mange tiår fremover. Denne energien bør leveres fra dem som driver virksomheten mest mulig ansvarlig og med de laveste utslippene.

Her ligger vi godt an, og vår stadige søken etter nye løsninger har gjort oss til et av verdens ledende oljeselskap når det kommer til bærekraft. 

Vår bærekraftstrategi bygger på FNs bærekraftsmål, og er førende for hvordan vi driver vår virksomhet og produserer energi – samtidig som vi sikrer verdiskaping for både for fellesskapet og våre aksjonærer. 

Vi er opptatt av å skape en selskapskultur der alle deler av virksomheten jobber mot samme målsetning: at vi styrker vår posisjon som et av de oljeselskapene med den mest bærekraftige virksomheten, med den tryggeste, mest ansvarlige produksjonen med de laveste kostnadene og de laveste utslippene. 

Med vår bærekraftstrategi har vi satt oss mål om å bli karbonnøytrale fra 2023, samtidig som våre operasjoner gjennomføres på en trygg måte. Vi fremmer mangfold og godt arbeidsmiljø, og støtter aktivt de ti prinsippene til FNs Global Compact om menneskerettigheter, arbeidsmiljø, antikorrupsjon og miljø gjennom hele verdikjeden. Vi skaper positive ringvirkninger i samfunnet ved å støtte innovasjon og opprettholde de høyeste nivåene når det kommer til etisk oppførsel og transparens.

Les vår bærekraftsstrategi

Oppnår toppresultater på ESG-målinger

Lundin Energy lager offentlige rapporter av vårt ESG-arbeid, og rapporterer årlig til internasjonale initiativer som FNs Global Impact, CDP og flere andre aktører. Vi er stolte av å oppnå blant bransjens beste resultater fra de viktigste byråene.