Til toppen
icon

Edvard Grieg-området

Edvard Griegs enestående reservoarer fortsetter å levere.

En viktig del av vår oljeproduksjon kommer fra Edvard Grieg-området – som inkluderer Edvard Grieg-feltet, Solveig fase 1 og langtids produksjonstest på Rolvsnes (EWT).

Edvard Grieg-plattformen er vår første egenopererte plattform, og startet produksjon i 2015, og har siden det vært en suksesshistorie. P2-reservene er estimert til 350 millioner fat oljeekvivalenter, sammenlignet med 160 millioner som var estimatet ved godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD). Enkelt forklart skyldes økningene to forhold. Reservoaret på Edvard Grieg har vist seg å inneholde mer olje enn det man regnet med i utgangspunktet, og en stadig bedre forståelse av reservoaret. Kombinert med teknologi som 4D-seismikk har Edvard Grieg-teamet kontinuerlig kunnet oppdatere reservoarmodellen og dreneringsstrategien.

Tie backs til Edvard Grieg

I området rundt Edvard Grieg startet prosjektene Solveig fase 1 og Rolvsnes EWT produksjon i 2021. Solveig fase 1 er en undervannsutbygging som er koblet til Edvard Grieg-plattformen. Rolvsnes er også en undervannsutbygging knyttet til Edvard Grieg-plattformen. Basert på erfaringer fra den utvidede brønntesten, vil det vurderes videre utvikling av Rolvsnes-funnet.

Edvard Grieg-plattformen er vår første egenopererte plattform, og startet produksjon  i 2015. Lundin Energy Norway er operatør med en eierandel på 65 prosent. Øvrige eiere er Wintershall Norge og OMV Norge.

Elektrifisering av Edvard Grieg

I oktober 2019 ble planene for elektrifisering av Edvard Grieg-plattformen lansert. Prosjektet utvikles sammen med Johan Sverdrup fase 2, som en del av elektrifiseringen av Utsirahøyden. Prosjektet skal fullføres i 2022, og vil resultere i betydelige reduksjoner av CO2-utslipp fra området – til under 1 kilo per produserte fat. I tillegg vil prosjektet redusere driftskostnader og øke produksjonseffektiviteten.

Noen fakta:

  • Edvard Grieg er et oljefelt i blokk 16/1 på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen
  • Feltet ligger i lisens PL338, 45 km sør for Grane- og Balder-feltene og 180 kilometer vest for Stavanger
  • Feltet ble påvist i 2007 med letebrønnen 16/1-8
  • Edvard Grieg-feltet er bygget ut med en bunnfast plattform (jacket stålunderstell), med fullprosess-anlegg, tørre brønnhoder med ekstern jack-up drilling, og boligkvarter
  • Produksjonen startet den 28. november 2015

Edvard Grieg-reservoaret ligger på ca. 1900 m dyp og består av trias-nedre kritt alluviale, eoliske og grunnmarine konglomerater og sandsteiner. Den nordligste avgrensningsbrønnen (16/1-15, Tellus) påtraff et reservoar bestående av porøst, oppsprukket grunnfjell underliggende et tynt sandsteinslag av nedre kritt alder. Feltet inneholder undermettet olje uten en gass-kappe.