Til toppen

Edvard Grieg

Edvard Grieg-feltet ble påvist i 2007 med det som var Lundin Energy Norway sin aller første letebrønn.

Edvard Grieg-plattformen er vår første egenopererte plattform, og startet produksjon  i 2015. Lundin Energy Norway er operatør med en eierandel på 65 prosent. Øvrige eiere er Wintershall Norge og OMV Norge.

 

Noen fakta:

  • Edvard Grieg er et oljefelt i blokk 16/1 på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen
  • Feltet ligger i lisens PL338, 45 km sør for Grane- og Balder-feltene og 180 kilometer vest for Stavanger
  • Feltet ble påvist i 2007 med letebrønnen 16/1-8
  • Edvard Grieg-feltet er bygget ut med en bunnfast plattform (jacket stålunderstell), med fullprosess-anlegg, tørre brønnhoder med ekstern jack-up drilling, og boligkvarter
  • Produksjonen startet den 28. november 2015

Edvard Grieg-reservoaret ligger på ca. 1900 m dyp og består av trias-nedre kritt alluviale, eoliske og grunnmarine konglomerater og sandsteiner. Den nordligste avgrensningsbrønnen (16/1-15, Tellus) påtraff et reservoar bestående av porøst, oppsprukket grunnfjell underliggende et tynt sandsteinslag av nedre kritt alder. Feltet inneholder undermettet olje uten en gass-kappe.

Edvard Grieg-området skal i utvikles med tre prosjekter. Det skal i 2021 bores flere produksjonsbrønner på Edvard Grieg. Både Solveig og Rolvsnes skal etter planen bygges ut som havbunnsinstallasjoner og knyttes til Edvard Grieg-plattformen. Etter planen skal Solveig levere olje til Edvard Grieg i løpet av 2021. Rolvsnes skal gjennomføre en utvidet prøveproduksjon på ett år, som skal levere første oljen i 2021.