Til toppen
icon

Vår selskapsstrategi handler om å vokse organisk basert på egne funn. I dag består vår portefølje av felt og funn med høy kvalitet. Produksjonen skjer med lave kostnader og lave utslipp. Det gjør oss til et av verdens ledende oljeselskap.

Vi er en erfaren utbygger og operatør på norsk sokkel, som jobber kontinuerlig med å finne bedre løsninger og måter å jobbe på. Det er derfor vi sier at vi er “utforskere av natur”. Når vi finner det vi leter etter blir vi litt bedre. Når vi ikke finner det blir vi litt klokere.

Felt i verdensklasse

Våre viktigste produserende felt er Johan Sverdrup og Edvard Grieg. Begge disse feltene har levert bedre både hva gjelder produksjonskapasitet, reserveerstatningsgrad og produksjonseffektivitet.

> Produksjon

Lave produksjonskostnader

Våre produksjonskostnader for 2021 er estimert til 3,0 dollar per produserte fat. Det er om lag én fjerdedel av gjennomsnittet i Nordsjøen. På lang sikt forventer vi produksjonskostnader på mellom 3 og 4 dollar per produserte fat.

Lave klimagassutslipp

Utslippene av klimagasser fra produksjonen vår er allerede blant industriens laveste, blant annet som et resultat av strøm fra land. Utslippene fra vår produksjon er om lag en sjettedel av gjennomsnittet i industrien, sammenlignet med verdensgjennomsnittet som ligger på 17 kg per produserte fat.