Til toppen
icon

Johan Sverdrup – i en klasse for seg

I 2010 gjorde Lundin Energy Norway et funn som skulle vise seg å være et av de største som noensinne er gjort på norsk sokkel.

Johan Sverdrup vil være det viktigste produserende feltet i flere tiår, og bidra med inntekter og arbeidsplasser for generasjoner.

Knakk koden for Utsirahøyden

I over 50 år har man drevet leteaktivitet på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen. De fleste selskapene hadde gitt opp å gjøre større funn i området. Det var først da Lundin Energy Norway startet sin leteaktivitet at de avgjørende brikkene i puslespillet kom på plass. Funnet av Edvard Grieg i 2007 viste seg å være nøkkelen til å forstå geologien rundt Utsirahøyden. Blant de som aldri ga opp troen på at det kunne gjøres store funn i området var Hans Christen Rønnevik og hans lete-team. Etter funnet av Edvard Grieg sikret selskapet seg nytt leteareal på den andre siden av høyden, og i 2010 gjorde de funnet av Johan Sverdrup her.

Etter at funnet ble gjort er det boret en lang rekke avgrensningsbrønner som har bekreftet feltets enorme utbredelse og svært gode produksjonsegenskaper. I 2015 ble plan for utbygging og drift godkjent av myndighetene, bare 9 måneder etter funnet ble gjort. Første olje kom på dekk 5. oktober 2019, før skjema og under budsjett.

Effektiv produksjon

Det tok 40 år å knekke koden på Utsirahøyden. Et gjennombrudd som endret oss som selskap og som endret norsk oljeindustri. Estimatene viser at Johan Sverdrup-feltet inneholder mellom 2,2 og 3,2 milliarder fat oljeekvivalenter. Den estimerte produksjonskapasiteten etter den første utbyggingsfasen er økt i to omganger, og ligger nå på om lag 535.000 fat per dag. Fase 2 av utbyggingen skal være fullført mot slutten av 2022. Da ventes produksjonen å økes til opp mot 755.000 fat per dag. På det meste vil Johan Sverdrup-feltet stå for en tredel av den totale oljeproduksjonen på norsk sokkel.

Johan Sverdrup feltsenter er blant de mest moderne og effektive produksjonsinnretningene i verden. I kombinasjon med at energibehovet dekkes av kraft fra land vil utslippene av klimagasser fra produksjonen være blant verdens laveste med under 1 kg CO2-ekvivalenter per produserte fat. Det er rundt en tjuendedel av gjennomsnittet i verden.

Johan Sverdrup fase 2 i rute

Den andre utbyggingsfasen av Johan Sverdrup består av en ekstra prosess-plattform og havbunnsinstallasjoner som skal knytte satellittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen til plattformen. Til sammen skal det bores 28 ekstra brønner i denne fasen. Etter denne utbyggingen vil feltsenteret bestå av fem plattformer. Produksjonsstart for fase to skal etter planen skje i fjerde kvartal 2022.

Kraft fra land

Elektrisk kraft som er nødvendig for produksjonen fra Johan Sverdrup kommer gjennom en kabel fra land. Den største andelen av denne kraften kommer fra vannkraftverk. Dette gjør at de samlede utslippene fra feltet reduseres med mellom 80 og 90% sammenlignet med en konvensjonell løsning med gassturbiner.