Til toppen

Johan Sverdrup

I 2010 gjorde Lundin et av historiens største oljefunn på norsk sokkel. Johan Sverdrup er et av de største industriprosjektene i Norge noen sinne.

Den 5. oktober 2019 startet produksjonen på gigantfeltet Johan Sverdrup. Funnet er beregnet til mellom 2,2 og 3,2 milliarder fat oljeekvivalenter. Når feltet har nådd den forventede produksjonen på 720.000 fat per dag i 2022 vil det utgjøre rundt 30 prosent av hele den norske petroleumsproduksjonen.

Johan Sverdrup vil bli bygget ut i flere faser, første fase består av et feltsenter med fire plattformer forbundet med broer. Forventet platåproduksjon for første fase er 535.000 fat oljeekvivalenter per dag i løpet av 2021. Den daglige produksjonen vil øke til 720.000 fat i 2022.

Lundin Energy Norway har en eierandel i feltet på 20 prosent. Operatøren Equinor har en eierandel på 42,6267 prosent. Øvrige eiere er Total, Petoro og Aker BP.

Her kan du lese historien om hvordan Johan Sverdrup ble funnet av  Lundin Energy Norway i 2010 med brønn 16/2-6.

Fakta om Johan Sverdrup

  • Feltet skal bidra med mer enn 150.000 årsverk i utbyggingsperioden mellom 2015-2025.
  • Johan Sverdrup vil bidra med mer enn 3.400 årsverk hvert eneste år når det settes i drift.
  • Gjennom feltets levetid er det forventet å bidra med mer enn 900 milliarder kroner til den norske statskassa.
  • Feltet skal drives med kraft fra land. Det vil redusere utslipp fra produksjonen tilsvarende 620.000 tonn CO2hvert år.