Til toppen

Klimaendringer

Vi anerkjenner de enorme utfordringene vi står overfor når det kommer til klimaendringer. Derfor har vi satt oss mål om å bli karbonnøytrale i 2023 som første olje- og gassoperatør i verden.

Olje og gass vil være en viktig energikilde i mange tiår fremover og etterspørselen vil øke i takt med at verdens befolkning vokser. Olje vil fremdeles utgjøre en betydelig del av energibehovet i 2040, i tillegg til andre energiformer. Men for å møte målene verdenssamfunnet satte seg i Parisavtalen, må de globale klimagassutslippene halveres. Som selskap stiller vi oss bak Parisavtalens målsetninger, og anerkjenner hvordan vi som olje- og gasselskap må jobbe langsiktig for å imøtekomme kravene som stilles for å bidra til å løse utfordringene.

Produksjon av olje- og gass er anslått til å stå for 5 prosent av verdens totale karbonavtrykk. For å både møte fremtidens energietterspørsel og nå klimamålene, er det avgjørende at produksjonen av olje- og gass gjøres med så lave utslipp som mulig. Å oppnå karbonnøytralitet er hovedmålsetningen i Lundin Energys strategi for bærekraft.

Våre ambisjoner

Lundin Energy Norway har en av industriens laveste utslipp av CO2  per produserte fat – omtrent en fjerdedel av verdensgjennomsnittet. I 2023  er målsetningen å produsere olje med mindre enn 2 kilo CO2  per produserte fat. Hvis all olje i verden ble produsert på samme måte, vill det sparte atmosfæren for 2 milliarder tonn Co2 -ekvivalenter hvert år. Det tilsvarer å ta 700 millioner personbiler av veien. Gjennom vår strategi om karbonnøytralitet sikter vi på å være karbonnøytrale innen 2023. Dette vil styrke vår posisjon som ett av industriens ledende selskap når det kommer til bærekraft, med den tryggeste, mest ansvarlige produksjonen med de laveste kostnadene og de laveste utslippene. Les mer om hvordan vi skal nå målene i vår Climate Change Strategy Statement

 

Vi støtter lavutslippsteknologi

Lundin Energy Norway har et omfattende program for forskning og utvikling, der vi støtter prosjekt som ser på ny teknologi og utstyr som øker effektiviteten av olje- og gassproduksjon eller fremmer lavutslippsløsninger.

 

 

Strategi om nullutslipp

Vi har som mål å bli karbonnøytrale innen 2023.

Strategiens innhold

Vi er allerede industriledende når det kommer til effektiv og ansvarlig produksjon av olje og gass, men vi ønsker å gjøre mer. Vi skal produsere olje og gass mer effektivt og vi skal kutte utslipp i leverandørkjeden. I 2020 lanserte vi vår karbonstrategi  der vi setter oss mål om å være karbonnøyttrale i vår virksomhet i 2023. Strategien bekrefter vårt fokus som olje- og gasselskap om å forplikte oss til å utvikle nye løsninger for å redusere utslipp knyttet til leting og produksjon så mye det lar seg gjøre.

 

Investeringer i fornybar kraftproduksjon

Vi har som mål å erstatte 100 prosent av vårt netto strømforbruk i produksjonen av olje og gass.