Til toppen
Topp bilde ledergruppen

Ledergruppen i Lundin Energy Norway

Kristin Færøvik

Administrerende direktør

Færøvik har det overordnete ansvaret for drift og videreutvikling av Lundin Energy Norway.

Per Øyvind Seljebotn

Direktør for leting og reservoarutvikling

Som direktør for leting og reservoarutvikling er Per Øyvind ansvarlig for leteaktiviteten, reservoar og reserver.

Charlotte Berge

Direktør for feltutvikling

Som direktør for feltutvikling er Berge ansvarlig for å modne prosjekter i tidlig fase til felt settes i drift, innkjøp og oppfølging av leverandører og IT infrastruktur og tjenster i selskapet.

Morten Grini

Direktør for boring og brønn

Som direktør i boring og brønn, er Morten Grini ansvarlig for boring, komplettering, brønntesting og brønnintervensjons aktiviteter.

Arild Dybvig

Direktør for forretningsutvikling og kommersielt

Som direktør for forretningsutvikling og kommersielt, er Dybvig ansvarlig for overordnet strategi for kommersielle vurderinger og analyser. Forretningsutvikling, økonomisk analyse og juridiske vurderinger er også inkludert i ansvarsområdet.

Frøydis Eldevik

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Frøydis Eldevik er ansvarlig for overordnet, strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Lundin Energy Norway.

Kari Nielsen

Driftsdirektør

Som direktør for drift har Kari Nielsen ansvar for all produksjon og alle produserende felt. Dette gjelder både egenopererte felt og partneropererte felt.

Jørn Kokvold

HR-direktør

Som HR-direktør er Jørn Kokvold ansvarlig for organisasjonsutvikling, rekruttering, prosedyrer, støtte til linjeledelsen, samarbeid med fagforeninger, lønnsforhandlinger og kompetanseutvikling i organisasjonen.

Jan Nagell

Finansdirektør

Jan Nagell er ansvarlig for Lundin Energy Norway finansrapportering, revisjon, administrasjon, skatte- og finansfunksjon.

Jan Vidar Markmanrud

HMS-direktør

Direktør for HMSK har ansvar for selskapets styringssystem og for at et høyt HMS-nivå ivaretas i hele virksomheten.