Til toppen

Leting

Lundin Energy Norway har gjort flere store funn på norsk sokkel, blant annet giganten Johan Sverdrup. Denne suksessen kan tilskrives kompetente fagfolk som er gitt frihet til å bruke kunnskapen sin på best mulig måte. Sammen gjør de Lundin Energy Norway til det mest suksessrike leteselskapet det siste tiåret.

Lundin Energy Norway jobber ut fra ideen om at ny kunnskap, nye metoder og nye letemodeller gjør det mulig å finne nye petroleumsforekomster. Funnene av Edvard Grieg og Johan Sverdrup har bidratt til å revitalisert et av de mest modne områdene på norsk sokkel og gitt ny optimisme til hele den norske olje- og gassindustrien.

En selvstendig utbygging av Alta og Ghota-funnene er ikke lenger sett på som kommersielt, og en havbunnsløsning knyttet til enten Johan Castberg eller andre fremtidige utbygginger i området er det mest sannsynlige.

Les mer om leting i Lundin